Các đề tài và công trình tiêu biểu do các Cán bộ thuộc Bộ môn thực hiện:

  • Bài viết
  • Các đề tài và công trình tiêu biểu do các Cán bộ thuộc Bộ môn thực hiện:
Ngày đăng: 19/08/2013, 11:10 am
Lượt xem: 2911

Một số đề tài, dự án tiêu biểu do các Cán bộ trong bộ môn Máy xây dựng chủ trì hoặc tham gia thực hiện:

 

TT

Tên đề tài, dự án

Thời gian

Cấp độ

Ghi chú

1

Nghiên cứu thiết kế các máy va rung hai bậc tự do dùng trong công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

2002

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Kết quả dùng làm tài liệu nghiên cứu trong giảng dạy và ứng dụng sản xuất trong thực tế tại công ty CMC

2

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thu gom rác thải sinh hoạt trong các chung cư cao tầng.

2004

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Hồ sơ tính toán thiết kế được ứng dụng để sản xuất hàng loạt tại công ty TNHH Cơ điện Xây dựng.

3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo cơ cấu nâng cho cần trục tháp

2005

Đề tài Cấp bộ Xây dựng

Kết quả sử dụng để sản xuất trong thực tế tại tổng công ty COMA

4

Nghiên cứu thuật toán và lập trình máy tính tính toán kết cấu thép cầu trục hai dầm dạng hộp

2007

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Lập được phần mềm tính toán kết cấu thép cầu trục hai dầm dạng hộp ứng dụng cho công ty CEC

5

Nghiên cứu thiết kế hợp lý cơ cấu nâng cầu trục kiểu cầu có tải trọng nâng từ 100 đến 400 tấn trong điều kiện Việt Nam.

2008

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu thiết kế thiết bị vận chuyền rác, bình gas dân dụng trong khu chung cư cao tầng và chế tạo thử một số bộ phận.

2009

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Đã nghiệm thu

Hồ sơ tính toán thiết kế

7

Nghiên cứu lựa chọn một số thông số cơ bản của thiết bị gầu khoan cọc nhồi mở rộng đáy

2009

Đề tài Cấp Trường

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu giải pháp nạo vét rác bẩn và bùn lắng ở các dòng sông của nội thành Hà Nội

2010

Đề tài Cấp Trường

Đã nghiệm thu

9

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị ép cọc bê tông gia cố nền móng cho nhà dân có diện tích nhỏ và mặt bằng thi công chật hẹp trong nội thành Hà Nội.

2011

Đề tài Cấp Trường Trọng điểm

Đã nghiệm thu

Hồ sơ tính toán thiết kế

10

Nghiên cứu công nghệ và thiết bị phục vụ nạo vét rác và phế thải rắn cho các sông thoát nước của Hà Nội

2011

Đề tài Cấp Trường Trọng điểm

Đã nghiệm thu

11

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy bó vỉa bê tông tự hành

2012

Đề tài Cấp Sở Khoa học Công nghệ HN

Hồ sơ tính toán thiết kế và chế tạo sản xuất thử nghiệm 01 máy bó vỉa tự hành

12

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ kết nối trung tâm và tang cuốn tuy ô thủy lực dùng trên máy khoan cọc nhồi mở rộng đáy

2012-2013

Đề tài Cấp bộ Giáo dục & Đào tạo

Đang thực hiện

13

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đào cỡ siêu nhỏ làm việc liên tục

2013-2014

Đề tài Cấp Sở Khoa học Công nghệ HN

Đang thực hiện

14

Dự án chế tạo máy bó vỉa bê tông tự hành

2013-2014

Dự án Cấp Sở Khoa học Công nghệ HN

Đang thực hiện

15

Nghiên cứu thiết kế kết cấu thép cầu trục theo hướng tự động hóa và thiết kế tối ưu

2013-2014

Đề tài Cấp Bộ Xây dựng

Đang thực hiệnCopyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved