NCKH SINH VIEN NAM 2011, 2012, 2013

Ngày đăng: 18/08/2013, 06:20 pm
Lượt xem: 2923

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 2011

Đơn vị: Bộ môn Máy Xây dựng

STT

Tên sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Thầy hướng dẫn

1

Đinh Văn Đoàn

53KM1

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý thiết bị ép cọc bê tông gia cố nền móng cho công trình nhà dân có diện tích nhỏ và mặt bằng thi công chật hẹp trong nội thành Hà Nội.

ThS. Nguyễn Tiến Nam

2

Nguyễn Ngọc Phương

53KM2

Nghiên cứu quá trình tạo hình và làm phẳng khi bọc ống thép bê tông bằng phương pháp phun  bắn hỗn hợp bê tông.

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

KS. Nguyễn Tiến Dũng

3

Lê Văn Quân

53KM2

Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo các cấu kiện bê tông ứng suất trước.

ThS. Cao Thành Dũng

4

Ngô Tuấn Anh

53KM2

Nghiên cứu xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm kết cấu thép dầm chính của cầu trục.

GVC.TS. Nguyễn Thiệu Xuân

5

Nguyễn Xuân Cường

53KG1

Nghiên cứu động lực học tời nâng thủy lực.

ThS. Nguyễn Văn Tịnh

6

Nguyễn Duy Kiệm

53KG1

Nghiên cứu lựa chọn bơm bê tông phục vụ xây nhà cao tầng.

PGS.TS. Vũ Liêm Chính

7

Nguyễn Ngọc Hùng

54KG2

Mô phỏng máy đúc bó vỉa bê tông tự hành bằng phần mềm 3D

GVC.TS. Lưu Đức ThạchDANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN 2012

Đơn vị: Bộ môn Máy Xây dựng

TT

MSSV

Tên sinh viên

Lớp

Tên đề tài

Thầy hướng dẫn

01

762054

Trần Xuân Như

54KG2

Nghiên cứu bố trí thiết bị rải đá chip lắp trên máy lu phục vụ làm đường.

Nguyễn Tiến Dũng

02

357454

Trần Văn Tuyên

54KG2

Nghiên cứu nguyên lý hệ thủy lực trên cần trục ô tô

Dương Trường Giang

03

1049354

Trần Văn Hân

54KG1

Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng thang máy chở người

Hoa Văn Ngũ

04

300554

Nguyễn Thế Đạt

54KG1

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy cuốn ống composite

Lưu Đức Thạch

05

1049954

La Văn Tân

54KM1

Nghiên cứu máy trát tường bán tự động

Trần Văn Tuấn

06

132154

Bùi Văn Quyền

54KM2

07

578854

Trần Văn Cảnh

54KM3

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị thi công xử lý bãi rác Đồng Ngo- Bắc Ninh năng suất 50.000 m3/tháng

Nguyễn Tiến Nam

08

990654

Trần Văn Vinh

54KM3

Nghiên cứu thiết bị phân phối liệu cho bunker 4 khoang x 250m3

Nguyễn Văn TịnhDANH SÁCH ĐỀ TÀI HOẶC HƯỚNG NGHIÊN CỨU SINH VIÊN NCKH

NĂM HỌC 2013 – 2014

TT

Họ và tên, chức danh khoa học

Tên đề tài hoặc hướng nghiên cứu

Ghi chú

1

GVC.ThS. Hoa Văn Ngũ

Nghiên cứu về thang máy

 

2

GVC.TS. Lưu Đức Thạch

Nghiên cứu mô hình thực nghiệm khảo sát dao động ngang của cần trục dạng cổng

 

3

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Nghiên cứu về đúc cấu kiện bê tông và kỹ thuật rung trong XD

 

4

TS. Dương Trường Giang

Nghiên cứu hệ thống để xe ô tô tự động

 

5

ThS. Cao Thành Dũng

Nghiên cứu dây chuyền sản xuất gạch không nung

 

6

ThS. Nguyễn Văn Tịnh

Nghiên cứu hệ thống thiết bị thủy lực trên máy xây dựng

 

7

ThS. Nguyễn Tiến Nam

Nghiên cứu thiết bị trộn bơm di động bê tông bọt khí

 

8

GV. Vũ Anh Tuấn

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp điều khiển cân bằng máy đúc bó vỉa

 

Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved