Bộ môn Máy xây dựng thông báo kế hoạch học tập các lớp DQT học kỳ 3

  • Bộ môn Máy xây dựng thông báo kế hoạch học tập các lớp DQT học kỳ 3

Ngày đăng: 13/07/2020, 09:23 pm
Lượt xem: 530

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH (DQT)

KỲ III  NĂM HỌC 2019 – 2020 (bắt đầu từ 13/7/20)

TT

Môn học DQT

SL

Thầy phụ trách

Kế hoạch phụ đạo theo lịch trực Bộ môn

1

Máy xây dựng

42

PGS.TS. Lưu Đức Thạch

Liên hệ: 0983834452

- Lịch phụ đạo: Tiết 13-15, thứ 3, ngày 28/07/2020,  Phòng 31 H2


- Lịch thi: tiết 13-15,  thứ 2, ngày 03/08/2020  Phòng 31 H2

 

2

Máy làm đất

1

Ths. Nguyễn Tiến Nam

Liên hệ:0983351182

Lịch thi sẽ thông báo sau trên http://mayxd.com/

 

3

Máy sản xuất VLXD (Máy xây dựng)

1

GS.Ts. Trần Văn Tuấn

Liên hệ:0912277165

Thi cùng lớp LOP14 ngày  6/8/2020 tiết 4 phòng 204H1

4

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

2

Ts. Dương Trường Giang

Phụ đạo sáng thứ 2  (13/7 -20/7)

Lịch thi, thời gian: 10h 30 thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: tại Bộ môn MXD, P510A1

Trong thời gian quy định của nhà trường thầy phụ trách phụ đạo theo lịch trên và thống nhất lịch thi cụ thể với sinh viên

Ghi chú:

1. Trường hợp không có các thông báo khác, sinh viên không liên hệ được với thầy phụ trách theo lịch trên có thể phản hồi vào địa chỉ

Email: Bm.mxd@nuce.edu.vn

2. Các thông báo sinh viên có thể xem tại Bảng tin Bộ môn Máy xây dựng - P510A1, trang Web của bộ môn: http://mayxd.com/

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved