Buổi học Nhập môn ngành kỹ cơ khí giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO

  • Buổi học Nhập môn ngành kỹ cơ khí giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO

Ngày đăng: 22/10/2019, 11:32 am
Lượt xem: 442

Hiện nay đào tạo theo hướng CDIO (Conceiving – Designing – Implementing – Operating) là xu hướng chung của các cơ sở đào tạo trên thế giới. CTĐT theo hướng CDIO chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng cho sinh viên phù hợp với yêu cầu của thị trường và nhà tuyển dụng. Sinh viên học CTĐT theo hướng CDIO không chỉ có kiến thức chuyên môn phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo mà còn có đủ kỹ năng đặt bài toán và giải quyết bài toán kỹ thuật; kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm... trong đó, các yêu cầu cụ thể về kiến thức và kỹ năng được xác định bởi nhà tuyển dụng. Tiêu chí này đảm bảo cho sinh viên có thể tìm được việc làm đúng chuyên môn sau khi ra trường, cũng như đảm bảo cho nhà tuyển dụng không cần đào tạo lại sinh viên.

Dưới đây chuyên ngành giới thiệu một số hình ảnh buổi học Nhập môn ngành kỹ cơ khí giảng dạy theo hướng tiếp cận CDIO của Giảng viên TS. Nguyễn Văn Tịnh, Bộ môn Máy xây dựng - khoa Cơ khí xây dựng. Nội dung thảo luận nhóm và diễn thuyết.
Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved