Các lớp bảo lưu điểm quá trình (DQT) học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  • Các lớp bảo lưu điểm quá trình (DQT) học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 04/03/2019, 10:04 am
Lượt xem: 268

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH (DQT), KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (bắt đầu từ tuần 31, 4/3/19)

TT

Môn học DQT

SL

Thầy phụ trách

Kế hoạch phụ đạo theo lịch trực Bộ môn

1

Máy xây dựng

 

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Ts. Cao Thành Dũng

Ths. Vũ Anh Tuấn

Kế hoạch chi tiết thông báo sau theo lịch trực BM trong tuần

2

Máy sản xuất VLXD (Vật liệu xây dựng)

 

PGS.Ts. Nguyễn Thiệu Xuân

Chiều thứ 6 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

3

Máy làm đất

 

Ths. Nguyễn Tiến Nam

Sáng thứ 4 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

4

Máy nâng chuyển (VLXD)

 

Ts. Dương Trường Giang

Chiều thứ 4 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

5

Truyền động thủy khí

 

Ts. Cao Thành Dũng

 

Sáng thứ 5 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn

6

Máy sản xuất VLXD (Máy xây dựng)

 

GS.Ts. Trần Văn Tuấn

Chiều thứ 5 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

7

Nghiên cứu thực nghiệm MXD

 

PGS.Ts. Nguyễn Thiệu Xuân

Chiều thứ 6  hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

8

Kêt cấu thép máy xây dựng

 

Ths. Nguyễn Duy Thái

Liên hệ để biết chi tiết, 0903429264

9

Tin học ứng dụng

 

PGS.Ts. Lưu Đức Thạch

Liên hệ thầy Thạch 0983834452, Văn phòng Khoa

10

Máy nâng chuyển (ngành MXD)

 

Ts. Dương Trường Giang

Chiều thứ 4 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

11

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

 

Ts. Dương Trường Giang

Chiều thứ 4 hàng tuần

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

Trong thời gian quy định của nhà trường thầy phụ trách phụ đạo theo lịch trên và thống nhất lịch thi cụ thể với sinh viên

 

Ghi chú:

1. Trường hợp không có các thông báo khác, sinh viên không liên hệ được với thầy phụ trách theo lịch trên có thể phản hồi vào địa chỉ

Email: Bm.mxd@nuce.edu.vn

2. Các thông báo sinh viên có thể xem tại Bảng tin Bộ môn Máy xây dựng- P510A1, trang Web của bộ môn: http://mayxd.com/

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved