Các lớp đồ án LOPNV kỳ 2 năm học 2018 - 2019

  • Các lớp đồ án LOPNV kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 13/02/2019, 01:21 pm
Lượt xem: 245

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP NGUYỆN VỌNG ĐỒ ÁN - KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

TT

Môn học

Lớp

Thứ

Tiết, phòng

Tuần

Giảng viên

Ghi chú

1

Đồ án Máy sản xuất VLXD (280805)

LOPNV2

2

15h00,  P510A1

T29

PGS.TS.Nguyễn Thiệu Xuân

VLXD,

2

Đồ án Máy sản xuất VLXD (281205)

LOPNV2

5

15h00,  P510A1 (chưa có SV)

T29

Hủy

MXD

3

Đồ án Máy nâng chuyển

LOPNV2

4

9h00, P510A1

T29

Ths. Vũ Anh Tuấn

3SV

4

Đồ án KCT Máy xây dựng

LOPNV3

-

Liên hệ thầy HD

T29

Ths. Nguyễn Duy Thái

14SV

5

Đồ án Máy làm đất (281158)

LOPNV27

4

8h30, P510A1

T29

Ths. Nguyễn Tiến Nam

0SV

6

Đồ án Máy làm đất (281234)

LOPNV2

4

8h30, P510A1

T29

Ths. Nguyễn Tiến Nam

19SV

Ghi chú:

- Các lớp LOPNV đồ án, thời gian bắt đầu và kết thúc theo kế hoạch của thầy hướng dẫn;

- Trường hợp sinh viên không liên hệ được với thầy phụ trách theo lịch trên có thể phản hồi vào địa chỉ Email: Bm.mxd@nuce.edu.vn
-
TKB phòng đào tạo:mayxaydunglopnv.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved