Danh sách các lớp LOPNV đồ án Môn học của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của Bộ môn Máy xây dựng

  • Danh sách các lớp LOPNV đồ án Môn học của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của Bộ môn Máy xây dựng

Ngày đăng: 21/01/2018, 10:07 pm
Lượt xem: 656

DANH SÁCH LỚP LOPNV ĐỒ ÁN  MÔN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Mã MH

Tên đồ án

Lớp

GV phụ trách

Ghi chú

1

280805

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng

LOPNV2

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

 

2

281277

Đồ án Kết cấu thép Máy xây dựng

LOPNV3

Ths. Nguyễn Duy Thái

 

3

281205

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng

LOPNV2

GS.TS.Trần Văn Tuấn

 

4

281276

Đồ án máy nâng chuyển

LOPNV2

Ts.Dương Trường Giang

Lịch thực hiện sẽ thông báo trên Website: mayxd.com và bảng tin Bộ môn MXD

Ghi chú: sinh viên liên hệ thầy phụ trách để nhận kế hoạch làm việc

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved