GIAO BÀI TẬP LỚN MÁY XÂY DỰNG 64XD1 & 64XD2, Kỳ 2/2020-2021

  • GIAO BÀI TẬP LỚN MÁY XÂY DỰNG 64XD1 & 64XD2, Kỳ 2/2020-2021

Ngày đăng: 28/05/2021, 04:53 pm
Lượt xem: 307


BÀI TẬP
MÔN HỌC: MÁY XÂY DỰNG

1. LỚP MÔN HỌC: 64XD1 VÀ 64XD2

2. SỐ LIỆU ĐẦU BÀI
- Lớp 64XD1: 20202mx28021164xd1btl.rar
- Lớp 64XD2: 20202mx28021164xd2btl.rar

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn Hùng, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Thị Mai (2001), Máy xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật (tái bản nhiều lần).

2. Phạm Quang Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Lưu Bá Thuận  (2003),  Bài tập Máy xây dựng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved