Kế hoạch bảo vệ ĐA môn học máy sản xuất VLXD - Lớp 62KM1

  • Kế hoạch bảo vệ ĐA môn học máy sản xuất VLXD - Lớp 62KM1

Ngày đăng: 31/07/2021, 04:19 pm
Lượt xem: 705

THÔNG BÁO BẢO VỆ ĐỒ ÁN MÔN HỌC MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Kế hoạch bảo vệ được thực hiện theo các bước như sau:

01. Sinh viên nộp đồ án môn học dạng file nén có tên (NGUYEN VAN A_MSSV) qua email cho Giảng viên hướng dẫn trước ngày 7/8/2021 để giảng viên đánh giá mức độ hoàn thiện của đồ án, xét đồ án nào đủ điều kiện bảo vệ thay cho việc kí đồ án trực tiếp trước đây. 
Các file sinh viên cần nộp và định dạng trong file nén:
- 01 File Thuyết minh (Dạng PDF), Nội dung theo thứ tự bao gồm: Tờ bìa, tờ phụ bìa, tờ nhiệm vụ thiết kế, mục lục, lời nói đầu, nội dung thuyết minh (Chương 1, chương 2, chương 3,..), kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).
- 01 Bản vẽ hình chung máy (Dạng PDF - A0/A1)
- 01 Bản vẽ cụm máy theo phân công của GVHD (Dạng PDF - A1)
- 01 Bản vẽ chi tiết theo phân công của GVHD (Dạng PDF - A3)
Cách đặt tên File nộp như sau:
- Với thuyết minh: 01TMDA_NGUYEN VAN A_MSSV (Gõ không dấu, chữ in hoa)
- Với bản vẽ hình chung: 02BVHC_NGUYEN VAN A_MSSV (Gõ không dấu, chữ in hoa)
- Với bản vẽ cụm: 03BVCUM_NGUYEN VAN A_MSSV (Gõ không dấu, chữ in hoa)
- Với bản vẽ chi tiết: 04BVCT_NGUYEN VAN A_MSSV (Gõ không dấu, chữ in hoa)
Email giảng viên hướng dẫn:
GS.TS. Trần Văn Tuấn  : tuantv@nuce.edu.vn
ThS. Nguyễn Tiến Dũng : dungnt3@nuce.edu.vn
Lưu ý:
- Những sinh viên đặt tên file không đúng theo quy định sẽ coi như chưa nộp bài.
- Thuyết minh và bản vẽ không trình bày theo đúng quy định của bộ môn (Link tại đây) coi như không hợp lệ và không đạt điều kiện bảo vệ.
- Thắc mắc trong quá trình gửi file liên hệ thầy Nguyễn Tiến Dũng qua Zalo - 0977119987.

02. Sau khi nhận được danh sách được phép bảo vệ đồ án và thứ tự bảo vệ (dự kiến công bố vào ngày 13/8/2021), Sinh viên chuẩn bị bảo vệ đồ án online qua ứng dụng zoom theo lịch và phòng học như sau:
- Nhóm sinh viên Thầy Trần Văn Tuấn hướng dẫn - P613H1 - 14h50 ngày 14/8/2021.
- Nhóm sinh viên Thầy Nguyễn Tiến Dũng hướng dẫn - P614H1 - 14h50 ngày 14/8/2021.
Lưu ý khi bảo vệ:
- Sinh viên đăng nhập theo đúng giờ quy định, lưu ý có thể ở phòng chờ nên cần duy trì đăng nhập.
- Sinh viên bảo vệ theo thứ tự trên danh sách.
- Sinh viên cần có míc (Míc tích hợp trên tai nghe) và có camera để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh. Trường hợp không chuẩn bị trước sẽ được coi là không đủ điều kiện bảo vệ do thông báo này được đưa ra trước 2 tuần bảo vệ. Trường hợp bất khả kháng cần liên hệ sớm với Giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn.
- Sinh viên nghe câu hỏi của thầy chấm sơ khảo và dựa theo file thuyết minh và bản vẽ dạng pdf đã nộp để tiến hành bảo vệ. Sinh viên cần bật sẵn các file này trên máy tính để tránh mất thời gian bảo vệ.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved