Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợi 2 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K60 và khóa cũ

  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợi 2 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên K60 và khóa cũ

Ngày đăng: 11/05/2020, 01:24 pm
Lượt xem: 352

KẾ HOẠCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019 – 2020

1. Nộp chấm sơ khảo: thứ 6 ngày 22/5/2020

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thầy hướng dẫn

Thầy chấm sơ khảo

1

476659

Lê Văn Danh

59KM1

ThS.Nguyễn Tiến Nam

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

2

1528360

Nguyễn Văn Dũng

60KM1

TS.Dương Trường Giang

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

3

1550360

Bùi Vũ Tiến Lâm

60KM1

ThS.Nguyễn Tiến Nam

TS. Dương Trường Giang

4

3052059

Phùng Văn Đại

59KM2

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

GS.TS.Trần Văn Tuấn

5

3034959

Vũ Quốc Hội

59KM2

TS. Dương Trường Giang

ThS.Nguyễn Tiến Nam

6

3401858

Nguyễn Quý Sơn

58KM1

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

TS. Dương Trường Giang

7

445959

Trần Văn Tính

59KM1

GS.TS.Trần Văn Tuấn

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

8

268859

Phạm Đình Tuyền

59KM1

PGS.TS.Lưu Đức Thạch

ThS.Nguyễn Tiến Nam

Ghi chú:

Sinh viên liên hệ thầy chấm sơ khảo để nộp đồ án theo danh sách được phân công.

Yêu cầu: sinh viên hoàn thành nội dung đồ án theo quy định và có đầy đủ chữ ký của thầy hướng dẫn.

2. Bộ môn ký duyệt: 9h15 thứ 5 ngày 28/5/2020, tại văn phòng Bộ môn P510A1

3. Ngày bảo vệ : 7h30, thứ 6 ngày 29/5/2020 tại phòng 107H1

4. Nộp bản vẽ và thuyết minh đồ án:

- Bản cứng: ngày 29/5/2020 tại văn phòng Bộ môn P510A1

- File đồ án: gửi vào địa chỉ mayxaydung.nuce@gmail.com trước thứ 2 ngày 31/5/20

Bộ môn Máy xây dựng

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved