Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018 - 2019 - ngành kỹ thuật Cơ khí , Máy xây dựng

  • Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2018 - 2019 - ngành kỹ thuật Cơ khí , Máy xây dựng

Ngày đăng: 01/03/2019, 09:32 am
Lượt xem: 214

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

1. Nộp chấm sơ khảo

Thời gian : 14/3/2019

Yêu cầu:

Đồ án đã hoàn thành và có đầy đủ chữ ký cần thiết của sinh viên và thầy hướng dẫn, đã thông qua đầy đủ 03 đợt kiểm tra tiến độ

Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy các giấy tờ sau:

Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

2. Bộ môn thông qua

Thời gian: 14h15 thứ 4, ngày 20 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: văn phòng Bộ môn MXD

Yêu cầu:

Trình thông qua toàn bộ Đồ án tốt nghiệp (Thuyết minh+Bản vẽ) có đầy đủ chữ ký của thầy chấm sơ khảo.

Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá.

Nộp file thuyết minh và bản vẽ vào địa chỉ email: mayxaydung.nuce@gmail.com

3. Ngày bảo vệ dự kiến: thứ 5 , ngày 21 tháng 3 năm 2019

Ghi chú: kế hoạch trên nếu có thay đổi sẽ thông báo trên bảng tin Bộ môn MXD hoặc Website: http://mayxd.com.

 

 

 

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved