KẾ HOẠCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

  • KẾ HOẠCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Ngày đăng: 20/12/2019, 09:45 pm
Lượt xem: 304

1. Nộp chấm sơ khảo: thứ 6 ngày 3/1/2020

Sinh viên liên hệ thầy chấm sơ khảo để nộp đồ án (bản vẽ và thuyết minh) theo danh sách được phân công.

Yêu cầu: sinh viên hoàn thành nội dung đồ án theo quy định và có đầy đủ chữ ký của thầy hướng dẫn.

2.Bộ môn ký duyệt: 9h15 thứ 6 ngày 10/1/2020, tại văn phòng Bộ môn P510A1.
Yêu cầu:
- Đồ án đã được thầy chấm sơ khảo ký đồng ý cho bảo vệ.
- Sinh viên nộp toàn bộ các phiếu theo dõi tiến độ (bản gốc)
3. Ngày bảo vệ: thứ 7 ngày 11/1/2020 tại phòng 605H1 và 606H1 (02 hội đồng).
4. Nộp bản vẽ và thuyết minh đồ án:
- Bản cứng : 16h – 17h ngày 11/1/2020 tại văn phòng Bộ môn P510A1
- File đồ án: gửi vào địa chỉ mayxaydung.nuce@gmail.com trước thứ 2 ngày 13/1/2020
5. Danh sách thầy chấm sơ khảo xem trong file ảnh đính kèm bài viết này

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved