Kế hoạch thực hiện ĐATN đợt 1, năm học 2021-2022

  • Kế hoạch thực hiện ĐATN đợt 1, năm học 2021-2022

Ngày đăng: 25/09/2021, 10:39 am
Lượt xem: 487
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐATN ĐỢT 1, NĂM HỌC 2021-2022


1. Kế hoạch: thongbaogiaodoantotnghiepdot1nam.pdf
2. Phân giáo viên hướng dẫn: phandatndot120212022.pdf


Lưu ý:
- SV chủ động liên hệ với GV hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp;
- Thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan trên Website: http://www.mayxd.com/ và các trang fanpage.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved