Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 - năm học 2017-2018

  • Kế hoạch thực tập tốt nghiệp đợt 2 - năm học 2017-2018

Ngày đăng: 27/11/2017, 02:44 pm
Lượt xem: 941

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 – NĂM HỌC 2017-2018

1. Thời gian thực tập: 4 tuần (từ 27/11/2017 đến 30/12/2017).

2. Địa điểm thực tập: theo quyết định thực tập

3. Thầy hướng dẫn: Hà Thẩm Phán

4. Danh sách sinh viên:

STT

MSSV

Họ và tên

Lớp

1

3278358

Nguyễn Minh Hoàng

58KM1

2

614558

Phan Đức Thông

58KM1

3

3410158

Nguyễn Trung Hiếu

58KM1

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách trên chủ động liên hệ với thầy hướng dẫn theo số điện thoại 0979182890 để nhận quyết định thực tập và kế hoạch chi tiết kèm theo.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved