Kế hoạch và phân công kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59, khóa cũ Đợt 2 năm học 2018 - 2019

  • Kế hoạch và phân công kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp sinh viên K59, khóa cũ Đợt 2 năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 28/11/2018, 09:56 am
Lượt xem: 228

LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ SINH VIÊN K59M VÀ KHÓA CŨ ĐỢT 2 - NĂM HỌC 2018-2019

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Cường 57KM2

1) Thời gian thực hiện ĐATN từ tuần 15 (5/11/2018) đến tuần 31 (2/3/2018).
Lịch kiểm tra tiến độ cụ thể như sau:
Lần 1: Sáng thứ 4, ngày 5/12/2018 - Kiểm tra: Th. Nguyễn Tiến Nam
Lần 2: Sáng thứ 2, ngày 7/1/2019 - Kiểm tra: Th. Vũ Anh Tuấn
Lần 3: Sáng thứ 5, ngày 28/2/2019 - Kiểm tra: Th. Trần Văn Tuấn

2) Sinh viên thực hiện theo kế hoạch làm ĐATN của bộ môn đã thông báo, gửi kết quả kiểm tra tiến độ vào email: mayxaydung.nuce@gmail.com
Thời gian gửi trước 18h00 các ngày được kiểm tra tiến độ.
3) Các biểu mẫu theo quy định liên quan của ĐATN sinh viên tải từ trang web của bộ môn Máy xây dựng: http://mayxd.com/danh-muc-dich-vu/dao-tao-dai-hoc.html
4) Nội dung ĐATN bao gồm thuyết minh và bản vẽ phải trình bày theo quy định chung của bộ môn
5) Thời gian kiểm tra tiến độ các đợt theo lịch trực GV của bộ môn trong tuần, trong trường hợp không có thông báo khác sinh viên không liên hệ được có thể phản hồi vào địa chỉ email: bm.mxd@nuce.edu.vn

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved