Kiểm tra lần 1 tiến độ thực hiện ĐATN SV K58 đợt 1 năm học 17-18

  • Kiểm tra lần 1 tiến độ thực hiện ĐATN SV K58 đợt 1 năm học 17-18

Ngày đăng: 05/10/2017, 03:08 pm
Lượt xem: 1090

KIỂM TRA LẦN 1 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐATN SV K58 ĐỢT 1 NĂM HỌC 17-18

I. Thời gian kiểm tra lần 1:

Lịch chung từ 9/10/2017 đến 13/10/2017, lịch cụ thể cho từng sinh viên xem mục II.

II. Địa điểm và thầy kiểm tra:

xem danh sách đã phân công của Bộ môn tại đây

III. Yêu cầu khi thông qua:

1. Trình nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp có chữ ký của thầy hướng dẫn.

2. Trình bày đề cương chi tiết ĐATN và những việc đã làm được;

3. Trình Phiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN để thầy thông qua ghi nhận xét;

IV. Yêu cầu sau khi thông qua:

1. Sinh viên scan hoặc chụp ảnh nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệpphiếu kiểm tra tiến độ làm ĐATN (có đầy đủ chữ ký) gửi vào hòm thư của bộ môn: mayxaydung.nuce@gmail.com

2. Thời gian nộp: trước 17h thứ 6, ngày 13/10/2017.

3. Sinh viên chủ động lưu giữ bản gốc các tài liệu trên.

Lưu ý: Tất cả các thắc mắc liên quan đến việc gửi file vào email trên, sinh viên có thể liên hệ thầy Hà Thẩm Phán vào sáng thứ 6 ngày 13/10/2017 tại Văn phòng Bộ môn.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved