Lịch hướng dẫn và thi các môn bảo lưu điểm quá trình (DQT): Máy nâng chuyển (VLXD), Máy nâng chuyển (MXD), Cơ sở thiết kế Máy xây dựng

  • Lịch hướng dẫn và thi các môn bảo lưu điểm quá trình (DQT): Máy nâng chuyển (VLXD), Máy nâng chuyển (MXD), Cơ sở thiết kế Máy xây dựng

Ngày đăng: 06/03/2019, 02:22 pm
Lượt xem: 279

LỊCH THI CÁC LỚP ĐIỂM QUÁ TRÌNH (DQT) MÔN HỌC

MÁY NÂNG CHUYỂN (VLXD); MÁY NÂNG CHUYỂN (MXD), CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY XÂY DỰNG

TT

Môn học DQT

SL

Thầy phụ trách

Kế hoạch THI

1

Máy nâng chuyển (VLXD)

 

Dương Trường Giang

Giải đáp: Chiều thứ 4 hàng tuần

Thi: tuần 35, 14h00 thứ 4 ngày 3/4/19

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

2

Máy nâng chuyển (ngành MXD)

 

Dương Trường Giang

Giải đáp: Chiều thứ 4 hàng tuần

Thi: tuần 35, 14h00 thứ 4 ngày 3/4/19

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

3

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

 

Dương Trường Giang

Giải đáp: Chiều thứ 4 hàng tuần

Thi: tuần 35, 14h00 thứ 4 ngày 3/4/19

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn Máy xây dựng

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved