Lịch phụ đạo và thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Máy nâng chuyển (QDT) ngành vật liệu xây dựng của kỳ 3 năm học 2019-2020

  • Lịch phụ đạo và thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Máy nâng chuyển (QDT) ngành vật liệu xây dựng của kỳ 3 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 22/07/2020, 10:38 am
Lượt xem: 257

Lịch phụ đạo và thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Máy nâng chuyển (QDT) ngành vật liệu xây dựng của kỳ 3 năm học 2019-2020


Môn học: Máy nâng chuyển (Ngành VLXD)

Phụ đạo: Sáng thứ 2, ngày 27/7/2020

Thời gian thi: 10h15 thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: tại Bộ môn MXD, P510A1

Ghi chú: nếu có thay đổi sẽ thông báo trên trang http://mayxd.com/

Môn/nhóm:

280850 - Máy nâng chuyển nhóm DQT

CBGD:

Môn học/ nhóm:

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

1

100762

Lê Quang Huy

62VL1

lequanghuy0805@gmail.com

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved