LỊCH THI 4 LỚP DQT kỳ 3/20-21 (1. Truyền động thủy khí; 2. Máy nâng chuyển (cho ngành Vật liệu); 3. Kết cấu thép MXD; 4. Nghiên cứu thực nghiệm MXD)

  • LỊCH THI 4 LỚP DQT kỳ 3/20-21 (1. Truyền động thủy khí; 2. Máy nâng chuyển (cho ngành Vật liệu); 3. Kết cấu thép MXD; 4. Nghiên cứu thực nghiệm MXD)

Ngày đăng: 01/11/2021, 12:19 pm
Lượt xem: 370

Lịch thi 4 lớp DQT kỳ 3/20-21:
1. Truyền động thủy khí;
2. Máy nâng chuyển (cho ngành Vật liệu);
3. Kết cấu thép MXD;
4. Nghiên cứu thực nghiệm MXD.
Lịch thi của 4 lớp DQT trên:
Tiết 10, thứ 5 ngày 11/11/2021 tại phòng zoom 13.H2

Lưu ý: SV phải đăng nhập được vào CMS thì mới có thể nhận đề thi và nộp bài thi được!

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved