Lịch thi các lớp DQT kỳ 2 và 3 năm học 2020 – 2021: Cơ sở thiết kế máy xây dựng kỳ 2 và 3, Máy nâng chuyển kỳ 2

  • Lịch thi các lớp DQT kỳ 2 và 3 năm học 2020 – 2021: Cơ sở thiết kế máy xây dựng kỳ 2 và 3, Máy nâng chuyển kỳ 2

Ngày đăng: 25/10/2021, 07:28 am
Lượt xem: 603

Lịch thi các lớp DQT kỳ 2 và 3 năm học 2020 – 2021: Cơ sở thiết kế máy xây dựng kỳ 2 và 3, Máy nâng chuyển kỳ 2

1. Giảng viên phụ trách: Dương Trường Giang; Điện thoại: 0988313025

2. Gặp mặt và ôn tập: 17h20 thứ 5, ngày 28/10/2021 phòng Zoom 313.H1

3. Thời gian thi: 20h (8h tối) thứ 5 ngày 11/11/21, phòng Zoom dự kiến 31.H2

4. Danh sách các lớp :

Môn/nhóm:

281247 - Cơ sở thiết kế máy xây dựng - nhóm DQT

CBGD:

Dương Trường Giang

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

01

02

03

1

106163

Trần Quang Khải

63KM

khai106163@nuce.edu.vn

2

148861

Nguyễn Văn Lượng

61KM2

luong148861@nuce.edu.vn

3

3011359

Trần Đức Mạnh

59KM2

manh3011359@nuce.edu.vn

4

157962

Nguyễn Hồng Phong

62KM2

phong157962@nuce.edu.vn

5

194061

Lê Anh Sơn

61KM1

son194061@nuce.edu.vn

6

524261

Trần Trung Sơn

61KM2

son524261@nuce.edu.vn

7

3397258

Phạm Đình Vinh

58KM1

vinh3397258@nuce.edu.vn

8

69660

Vũ Văn Xuân

60KM2

xuan69660@nuce.edu.vn


 Môn/nhóm:

281275 - Máy nâng chuyển - nhóm DQT

CBGD:

Dương Trường Giang

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

01

02

03

1

29462

Mai Văn Doanh

62KM1

doanh29462@nuce.edu.vn

2

195662

Nguyễn Đức Thọ

62KM2

tho195662@nuce.edu.vn

Môn/nhóm:

281247 - Cơ sở thiết kế máy xây dựng - nhóm DQT

CBGD:

Dương Trường Giang

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

01

02

12

1

47863

Trần Văn Đông

63KM

dong47863@nuce.edu.vn

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved