Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Cơ sở thiết kế Máy xây dựng (QDT) kỳ 3 năm học 2019-2020

  • Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Cơ sở thiết kế Máy xây dựng (QDT) kỳ 3 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 21/07/2020, 11:24 am
Lượt xem: 195

Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình môn học Cơ sở thiết kế Máy xây dựng (QDT) kỳ 3 năm học 2019-2020

Môn học: Cơ sở thiết kế máy xây dựng

Thời gian: 10h 30 thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: tại Bộ môn MXD, P510A1

Ghi chú: nếu có thay đổi sẽ thông báo trên trang http://mayxd.com/

 

Môn/nhóm:

281247 - Cơ sở Thiết kế máy xây dựng nhóm DQT

CBGD:

Môn học/ nhóm:

STT

Mã Sinh Viên

Tên Sinh Viên

Mã lớp

Email

1

125162

Nguyễn Đức Lĩnh

62KM2

duclinh18121999@gmail.com

2

218262

Nguyễn Quang Tú

62KM2

nguyen.quang.tu.214@gmail.com

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved