Lịch thi môn học Máy nâng chuyển nhóm DQT chuyên ngành Máy xây dựng

  • Lịch thi môn học Máy nâng chuyển nhóm DQT chuyên ngành Máy xây dựng

Ngày đăng: 23/09/2019, 03:47 pm
Lượt xem: 504

Lịch thi môn học Máy nâng chuyển nhóm DQT chuyên ngành Máy xây dựng:

- Thời gian: Thi 9h sáng thứ 3 ngày 8/10/19,
- Địa điểm: phòng 510A1 - Bộ môn Máy xây dựng
Môn/nhóm: 281275 - Máy nâng chuyển nhóm DQT Số tín chỉ: 3
CBGD: Môn học/ nhóm:
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp
1 156861 Đậu Ngọc Nam 61KM2 Thi 9h sáng thứ 3 ngày 8/10/19, phòng 510A1 - Bộ môn Máy xây dựng
2 258361 Nguyễn Đức Tùng 61KM2

 

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved