Lịch thông qua tiến độ lần 1 - đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020

  • Lịch thông qua tiến độ lần 1 - đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020

Ngày đăng: 02/12/2019, 11:24 pm
Lượt xem: 342

1. Thời gian: 9h sáng thứ 4, ngày 04/12/2019

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn Máy xây dựng - phòng 510A1

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thầy hướng dẫn

Thầy kiểm tra tiến độ

1

476659

Lê Văn Danh

59KM1

Nguyễn Tiến Nam

Lưu Đức Thạch

2

1528360

Nguyễn Văn Dũng

60KM1

Dương Trường Giang

Nguyễn Tiến Nam

3

1550360

Bùi Vũ Tiến Lâm

60KM1

Nguyễn Tiến Nam

Lưu Đức Thạch

4

3052059

Phùng Văn Đại

59KM2

Lưu Đức Thạch

Trần Văn Tuấn

5

3034959

Vũ Quốc Hội

59KM2

Dương Trường Giang

Nguyễn Tiến Nam

6

3401858

Nguyễn Quý Sơn

58KM1

Lưu Đức Thạch

Dương Trường Giang

7

445959

Trần Văn Tính

59KM1

Trần Văn Tuấn

Lưu Đức Thạch

8

268859

Phạm Đình Tuyền

59KM1

Lưu Đức Thạch

Dương Trường Giang

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved