TB: Giao đồ án tôt nghiệp đợt 3 và phân công GV hương dẫn chuyên ngành Máy xây dựng

  • TB: Giao đồ án tôt nghiệp đợt 3 và phân công GV hương dẫn chuyên ngành Máy xây dựng

Ngày đăng: 31/05/2022, 05:28 pm
Lượt xem: 364

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC (2021 – 2022)

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thày HD

Điện thoại

1

154359

Nguyễn Quang Huy

59KM

PGS.TS. Lưu Đức Thạch

0983834452

2

157962

Nguyễn Hồng Phong

62KM2

TS.Nguyễn Văn Tịnh

0389799598

3

194061

Lê Anh Sơn

61KM1

PGS.TS. Vũ Liêm Chính

0913582628

4

196362

Đỗ Quang Thoát

62KM1

Ths. Nguyễn Tiến Nam

0983351182

5

69660

Vũ Văn Xuân

60KM2

TS.Nguyễn Văn Tịnh

0389799598

Ghi chú: Sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn để nhận đầu bài, các kế hoạch chi tiết kiểm tra tiến độ sẽ thông báo sau.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved