Thời khóa biểu kỳ 3 các lớp môn học của Bộ môn Máy xây dựng

  • Thời khóa biểu kỳ 3 các lớp môn học của Bộ môn Máy xây dựng

Ngày đăng: 09/06/2020, 09:21 pm
Lượt xem: 331
Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm
Học kỳ 3 - Năm học 2019-2020
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 15/06/2020 (Tuần 1)
Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Bộ Môn/Trung Tâm Máy xây dựng
Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Thứ TBĐ ST Phòng Tuần GV
280211 Máy xây dựng LOP05 3 13 3 203.H1 34567 Nguyễn Thiệu Xuân
280211 Máy xây dựng LOP05 5 13 3 203.H1 34567 Nguyễn Thiệu Xuân
280211 Máy xây dựng LOP05 7 13 3 203.H1 345 Nguyễn Thiệu Xuân
280804 Máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP14 3 1 3 507.H1 1234567 Trần Văn Tuấn
280804 Máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP14 5 1 3 502.H1 234567 Trần Văn Tuấn
280804 Máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP14 7 4 3 410.H1 234567 Trần Văn Tuấn
280805 Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP05 0 0 0 Cao Thành Dũng
281205 Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng LOP05 0 0 0 Cao Thành Dũng
281234 Đồ án máy làm đất LOP05 0 0 0 Nguyễn Tiến Nam
Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved