Thông báo các lớp học kỳ 3 năm học 2018-2019 của Bộ môn Máy xây dựng

  • Thông báo các lớp học kỳ 3 năm học 2018-2019 của Bộ môn Máy xây dựng

Ngày đăng: 02/05/2019, 10:00 pm
Lượt xem: 396

CÁC LỚP HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Mã môn

Tên môn

Mã nhóm

Tên GV

Ghi chú

1

280211

Máy xây dựng

LOP05

BM Cơ giới hóa

 

2

280805

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng – 3sv

LOP05

Nguyễn Thiệu Xuân

Liên hệ thầy để biết KH cụ thể

3

281205

Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng – 2sv

LOP05

Nguyễn Thiệu Xuân

Liên hệ thầy để biết KH cụ thể

4

281234

Đồ án máy làm đất-5sv

LOP05

Nguyễn Tiến Nam

Liên hệ thầy để biết KH cụ thể

5

281276

Đồ án Máy nâng chuyển – 8sv

LOP06

Nguyễn Văn Tịnh

Giao ĐA 13:30 ngày 16/5, thông ĐA 13:00 ngày 21, 23, 27, 30/5 và 03, 06, 11/6 tại VP Bộ môn Máy XD; bảo vệ ĐA (dự kiến) 16:00 ngày 13/6 tại phòng 31H2.

6

281277

Đồ án kết cấu thép máy xây dựng – 7sv

LOP06

Nguyễn Duy Thái

Liên hệ thầy để biết KH cụ thể

Ghi chú:

- Môn học Máy xây dựng lịch học và thi theo kế hoạch nhà trường từ 6/5/19;

- Đồ án môn học theo kế hoạch thầy hướng dẫn và bảo vệ trước 30/6/2019 (kế hoạch cụ thể được thông báo trên bảng tin Bộ môn và trang Web: Mayxd.com)

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved