Thông báo, giao bài tập lớp môn học Truyền động thủy khí 61Km1, 61Km2

  • Thông báo, giao bài tập lớp môn học Truyền động thủy khí 61Km1, 61Km2

Ngày đăng: 09/05/2019, 02:55 pm
Lượt xem: 354

Thông báo, giao bài tập lớp môn học Truyền động thủy khí

1. Ngày giao bài tập lớp: 10/5/2019

2. Ngày nộp BTL: thứ 7, tuần 42 (buối cuối cùng của học kỳ)

3. Giáo viên hướng dẫn: Dương Trường Giang

* Tài liệu tham khảo
- Bài giảng trên lớp đồ thủy lực một số máy Máy xây dựng
- Đỗ Xuân Đinh (2011), Truyền động thủy khí, Nhà xuất bản Xây dựng
- Catalog
các hãng: Việt , Yến Linh, Hodan, OMS, Danfoss Rexroth; Vickers; Parker

Số liệu và danh sách phân công các lớp 61KM1 Và 61Km2 tại đây:

20182mx28115361km2btlthuyluc.pdf

20182mx28115361km1btlthuyluc.pdf

daubaibtl.pdf


Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved