Thông báo giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 chuyên ngành Máy xây dựng

  • Thông báo giao đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 chuyên ngành Máy xây dựng

Ngày đăng: 08/11/2019, 10:18 am
Lượt xem: 623

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT II NĂM HỌC 2019 – 2020

CHUYÊN NGÀNH: MÁY XÂY DỰNG

1. Danh sách sinh viên và thày hương dẫn

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thầy hướng dẫn

1

476659

Lê Văn Danh

59KM1

Nguyễn Tiến Nam

2

1528360

Nguyễn Văn Dũng

60KM1

Dương Trường Giang

3

1550360

Bùi Vũ Tiến Lâm

60KM1

Nguyễn Tiến Nam

4

3052059

Phùng Văn Đại

59KM2

Lưu Đức Thạch

5

3034959

Vũ Quốc Hội

59KM2

Dương Trường Giang

6

3401858

Nguyễn Quý Sơn

58KM1

Lưu Đức Thạch

7

445959

Trần Văn Tính

59KM1

Trần Văn Tuấn

8

268859

Phạm Đình Tuyền

59KM1

Lưu Đức Thạch

Ghi chú: sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn để nhận nhiệm vụ

2. Kế hoạch thực hiện theo lịch của phòng đào tạo: tuần 15 (11/11/2019) tới tuần 23 (16/3/2020), chi tiết: kehoachnhatruong.pdf

3. Kế hoạch chi tiết đồ án đợt 2 và năm học 2019 – 2020 sẽ do thầy Vũ Anh Tuấn thông báo cụ thể sau.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved