Thông báo giao đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019 - 2020 - chuyên ngành Máy xây dựng

  • Thông báo giao đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm học 2019 - 2020 - chuyên ngành Máy xây dựng

Ngày đăng: 03/01/2020, 11:22 am
Lượt xem: 417

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019 – 2020

CHUYÊN NGÀNH: MÁY XÂY DỰNG

1. Danh sách sinh viên và thày hướng dẫn

TT

MSSV

Họ và tên

Lớp

Thầy hướng dẫn

1

1530960

Phan Ngọc Huy

60KM1

Vũ Anh Tuấn

2

55760

Lương Viết Lãm

60KM1

Trần Văn Tuấn

3

200760

Mai Thanh Thái

60KM1

Nguyễn Thiệu Xuân

4

320659

Trần Duy Thanh

59KM1

Trần Văn Tuấn

5

1702460

Đinh Thu Thảo

60KM1

Cao Thành Dũng

6

182960

Lê Thái Trường

60KM1

Nguyễn Văn Tịnh

7

592359

Hồ Phúc Tuấn

59KM1

Nguyễn Thiệu Xuân

8

189860

Bùi Tiến Tùng

60KM1

Nguyễn Tiến Nam

9

103860

Phạm Huy Cương

60KM1

Dương Trường Giang

Ghi chú: sinh viên liên hệ thầy hướng dẫn để nhận kế hoạch làm việc
2. Kế hoạch thực hiện theo lịch của phòng đào tạo: tuần 23 (06/1/2020) tới tuần 39 (2/5/2020), chấm sơ khảo và bảo vệ tuần 40 và 41

3. Kế hoạch chi tiết đồ án đợt 3 và năm học 2019 – 2020 thông báo cụ thể sau.
4. Các biểu mẫu tham khảo tại trang Web: mayxd.com

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved