Thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2018-2019

  • Thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 21/12/2018, 11:03 am
Lượt xem: 245

Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp
1. Nộp chấm sơ khảo
Thời gian : 25/12/2018
Yêu cầu:
Đồ án đã hoàn thành và có đầy đủ chữ ký cần thiết của sinh viên và thầy hướng dẫn, đã thông qua đầy đủ 03 đợt kiểm tra tiến độ
Khi nộp chấm sơ khảo, ngoài ĐATN sinh viên phải nộp kèm cho thầy chấm bản Photocopy các giấy tờ sau: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện Đồ án các đợt do bộ môn đánh giá. 
2. Bộ môn thông qua 
Thời gian: 9h00 thứ 5, ngày 3/1/2019 
Địa điểm: văn phòng Bộ môn MXD 
Yêu cầu: 
Trình thông qua toàn bộ Đồ án tốt nghiệp (Thuyết minh+Bản vẽ) có đầy đủ chữ ký của thầy chấm sơ khảo. 
Nộp toàn bộ bản gốc các phiếu theo dõi gồm: Phiếu theo dõi quá trình thực hiện ĐATN do thầy hướng dẫn đánh giá và Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đồ án các đợt do bộ môn đánh giá. 
Nộp file thuyết minh và bản vẽ vào địa chỉ email: mayxaydung.nuce@gmail.com 
3. Ngày bảo vệ dự kiến: thứ 6 , ngày 4 tháng 1 năm 2019 
Ghi chú: kế hoạch trên nếu có thay đổi sẽ thông báo trên bảng tin Bộ môn MXD hoặc Website: http://mayxd.com.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved