Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 1 - Đồ án tốt nghiệp đợt 4 - năm học 2018-2019

  • Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 1 - Đồ án tốt nghiệp đợt 4 - năm học 2018-2019

Ngày đăng: 17/05/2019, 10:01 am
Lượt xem: 472

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 1 - Đồ án tốt nghiệp đợt 4 - năm học 2018-2019
Thời gian: 8h30 thứ 2 ngày 20/5/2019
Địa điểm: P510 nhà A1 - Đại học Xây dựng
Lưu ý:
1 - Sinh viên chủ động liên lạc với các Thầy được phân công kiểm tra để đặt lịch trong buổi sáng thứ 2 theo tiến độ;
2 - Sinh viên cần trình bầy được các nội dung sau trong đợt kiểm tra lần 1 này:
- Nhiệm vụ thiết kế (Bản sao nộp lại bộ môn)
- Đề cương chi tiết các nội dung thực hiện (Nộp lại bộ môn)
- Nội dung đã thực hiện của thuyết minh, trong đó cần nắm được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy thiết kế, thông số đầu vào thiết kế...
Không có mô tả ảnh.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved