Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 3 - Đồ án tốt nghiệp đợt 3 - 2019

  • Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 3 - Đồ án tốt nghiệp đợt 3 - 2019

Ngày đăng: 22/04/2019, 02:51 pm
Lượt xem: 321

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 3 - Đồ án tốt nghiệp đợt 3 - 2019
Thời gian: 8h30 thứ 6 ngày 26/4/2019
Địa điểm: P510 nhà A1 - Đại học Xây dựng
Lưu ý:
1 - Sinh viên chủ động liên lạc với các Thầy được phân công kiểm tra để đặt lịch trong buổi sáng thứ 6 theo tiến độ;
2 - Sinh viên cần trình bầy được các nội dung sau trong đợt kiểm tra lần 3 này:
- Nội dung thực hiện đồ án tốt nghiệp theo đề cương đặt ra (Đạt hơn 90%)
- Các bản vẽ thiết kế các cơ cấu chính theo phân công (Đạt hơn 90%)
- Thuyết minh được trình bày theo quy định bộ môn. Yêu cầu có bìa và phụ bìa thuyết minh để các thầy kiểm tra.
Phân công thầy kiểm tra đợt 3.
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved