Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 3 - lần 2 năm học 2018-2019

  • Thông báo kiểm tra tiến độ đồ án tốt nghiệp đợt 3 - lần 2 năm học 2018-2019

Ngày đăng: 17/03/2019, 09:35 pm
Lượt xem: 152

Thông báo kế hoạch kiểm tra tiến độ lần 2 - Đồ án tốt nghiệp đợt 3 - 2019
Thời gian: 8h30 thứ 6 ngày 22/3/2019
Địa điểm: P510 nhà A1 - Đại học Xây dựng
Lưu ý:
1 - Sinh viên chủ động liên lạc với các Thầy được phân công kiểm tra để đặt lịch trong buổi sáng thứ 6 theo tiến độ;
2 - Sinh viên cần trình bầy được các nội dung sau trong đợt kiểm tra lần 2 này:
- Nội dung thực hiện đồ án tốt nghiệp theo đề cương đặt ra
- Có bản vẽ hình chung máy thiết kế
- Các bản vẽ khác (nếu có).
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved