Thông báo lịch bảo vệ đồ án Môn học kết cấu thép MXD

  • Thông báo lịch bảo vệ đồ án Môn học kết cấu thép MXD

Ngày đăng: 04/12/2018, 11:53 am
Lượt xem: 93

Thông báo lịch bảo vệ đồ án Môn học kết cấu thép MXD

- Môn học: Đồ án KCT Máy xây dựng; - Lớp: 60KM1 và 60KM2 
- Thầy hướng dẫn: Nguyễn Duy Thái, Dương Trường Giang
- Thời gian: 14H30, chiều thứ 6 ngày 7 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm: các nhóm chủ động xin phòng

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved