Thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các lớp điểm quá trình (DQT), lớp nguyện vọng (LOPNV)

  • Thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các lớp điểm quá trình (DQT), lớp nguyện vọng (LOPNV)

Ngày đăng: 19/08/2019, 03:16 pm
Lượt xem: 345

Thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2019 - 2020 các lớp điểm quá trình (DQT), lớp nguyện vọng (LOPNV)

KẾ HOẠCH HỌC TẬP CÁC LỚP BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH (DQT)
(TỪ 20/8/2019)

TT

Môn học DQT

SL

Thầy phụ trách

Kế hoạch phụ đạo theo lịch trực Bộ môn

1

Máy xây dựng

119

Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Ts. Cao Thành Dũng

Chiều thứ 3, sang thứ 6 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng

(Kế hoạch chi tiết thông báo sau)

2

Máy sản xuất VLXD (Vật liệu xây dựng)

1

PGS.Ts. Nguyễn Thiệu Xuân

Sáng thứ 6 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng

 

3

Máy làm đất

1

Ths. Nguyễn Tiến Nam

Chiều thứ 2 hàng tuần

Địa điểm:   P510 A1- BM Máy xây dựng

4

Máy nâng chuyển (VLXD)

3

Ts. Nguyễn Văn Tịnh

 

Chiều thứ 5 hàng tuần

Địa điểm:   P510 A1- BM Máy xây dựng

5

Truyền động thủy khí

1

Ts. Nguyễn Văn Tịnh

 

Chiều thứ 5 hàng tuần

Địa điểm:   P510 A1- BM Máy xây dựng

6

Máy sản xuất VLXD (Máy xây dựng)

4

GS.Ts. Trần Văn Tuấn

Sáng thứ 5 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng

 

7

Kêt cấu thép máy xây dựng

1

Ths. Nguyễn Duy Thái

Liên hệ để biết chi tiết, 0903429264

8

Tin học ứng dụng

2

PGS.Ts. Lưu Đức Thạch

Chiều thứ 2 hàng tuần,

Địa điểm: P510 A1- BM Máy xây dựng

9

Máy nâng chuyển (ngành MXD)

2

Ts. Dương Trường Giang

Chiều thứ 2 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng

10

Cơ sở thiết kế máy xây dựng

2

Ts. Dương Trường Giang

Chiều thứ 2 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng

Trong thời gian quy định của nhà trường thầy phụ trách phụ đạo theo lịch trên và thống nhất lịch thi cụ thể với sinh viên

Ghi chú:

1. Trường hợp không có các thông báo khác, sinh viên không liên hệ được với thầy phụ trách theo lịch trên có thể phản hồi vào địa chỉ

Email: Bm.mxd@nuce.edu.vn

2. Các thông báo sinh viên có thể xem tại Bảng tin Bộ môn Máy xây dựng - P510A1, trang Web của bộ môn: http://mayxd.com/

 

 

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY LỚP NGUYỆN VỌNG (LOPNV) KỲ 1 NĂM HỌC 2019 -2020

BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG

TT

Tên cán bộ

Khối lượng giảng dạy ký 1 năm học 2019 - 2020

Ghi chú

1

Nguyễn Thiệu Xuân

Máy xây dựng LOPNV38:

Thứ 2 (tiết 13,14,15 - P23H2 ,T5-T10);

Thứ 4 (tiết 13,14,15 - P23H2,T5 -T10);

Thứ 4 (tiết 13,14,15 - P23H2,T11)

 

2

Lớp đã hủy

Cơ sở thiết kế Máy xây dựng LOPNV46:

Thứ 2 (tiết 10,11,12 – P22H2, T10);

Thứ 2 (tiết 10,11,12 – P209H2, T11-T19);

Thứ 5 (tiết 7,8,9 – P309H1, T11-T19)

 

3

Lớp đã hủy

Máy nâng chuyển  LOPNV46 – chuyên ngành Máy xây dựng

Thứ 3 (tiết 10,11,12- P22H2, T10)

Thứ 3 (tiết 10,11,12- P403H1, T11-T19)

Thứ 6 (tiết 7,8,9- P211H1, T11-T19)

 

4

Lớp đã hủy

Truyền động thủy khí LOPNV38:

Thứ 3 (tiết 13,14,15- P23H2, T5-T10)

Thứ 3 (tiết 13,14,15- P23H2, T11)

Thứ 5 (tiết 13,14,15- P23H2, T5-T11)

Thứ 7 (tiết 13,14,15- P23H2, T5-T11)

 

5

Nguyễn Văn Tịnh

Đồ án Máy nâng chuyển LOPNV4: Chiều thứ 5 hàng tuần

Địa điểm:   P510 A1- BM Máy xây dựng (bắt đầu từ tuần 5)

 

6

Trần Văn Tuấn

Đồ án Máy sản xuất Vật liệu xây dựng LOPNV34 - VLXD:

Sáng thứ 5 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng (bắt đầu từ tuần 5)

 

7

Vũ Anh Tuấn

Đồ án Máy làm đất LOPNV3: Sáng thứ 2 hàng tuần

Địa điểm:  P510 A1- BM Máy xây dựng (bắt đầu từ tuần 5)

 

Ngày 19/8/19

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG


Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved