Thông báo TKB và giảng viên phụ trách các lớp DQT học kỳ 3

  • Thông báo TKB và giảng viên phụ trách các lớp DQT học kỳ 3

Ngày đăng: 28/05/2021, 10:30 am
Lượt xem: 983

Thông báo TKB và giảng viên phụ trách các lớp DQT học kỳ 3Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.
Bộ Môn/Trung Tâm Máy xây dựng
Mã MH Tên Môn Học Mã lớp Thứ TBĐ ST Phòng Thầy phụ trách Liên hệ
280211 Máy xây dựng DQT 0 0 0 Ths.Nguyễn Tiến Dũng,PGS.TS.Lưu Đức Thạch Dungnt3@nuce.edu.vn
281204 Máy sản xuất vật liệu xây dựng DQT 0 0 0 GS.TS.Trần Văn Tuấn tranvantuandhxd@yahoo.com;
tuantv@nuce.edu.vn
281221 Nghiên cứu thực nghiệm máy xây dựng DQT 0 0 0 PGS.TS.Nguyễn Thiệu Xuân DD: 0989199968
281226 Kết cấu thép máy xây dựng DQT 0 0 0 Ths. Nguyễn Duy Thái duythai1258@gmail.com
281244 Máy và thiết bị chuyên dùng DQT 0 0 0 Ths.Nguyễn Tiến Dũng Dungnt3@nuce.edu.vn
281247 Cơ sở thiết kế máy xây dựng DQT 0 0 0 Ts. Dương Trường Giang giangdt@nuce.edu.vn

Ngày 01/6/2021 Nhà trường đã có thông báo điều chỉnh kế giảng dạy và học tập năm học 2020 - 2021, trong đó tạm hoãn việc tổ chức thi kết thúc học phần do đó các Khoa/Bộ môn tạm dừng việc tổ chức ôn tập, phụ đạo các lớp ĐQT học kỳ 3 năm học 2020 - 2021. Khi sinh viên quay trở lại học tập trung sẽ tổ chức ôn tập và bố trí lịch thi kết thúc học phần các lớp này

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved