Thông báo về việc thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021 - 2022

  • Thông báo về việc thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: 23/12/2021, 05:05 pm
Lượt xem: 285

Thông báo về việc thực tập CBKT đợt 2 năm học 2021 - 2022
Giảng viên HD:Ths. Nguyễn Tiến Nam
Điện thoại: 0983351182
Thời gian: từ 27/12/2021 tới 13/2/2022 thongbaolichttcbktdot2nam2021202.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved