Thực tập của sinh viên ngành kỹ thuật Cơ khí Chuyên ngành Máy xây dựng trường Đại học Xây dựng

  • Thực tập của sinh viên ngành kỹ thuật Cơ khí Chuyên ngành Máy xây dựng trường Đại học Xây dựng

Ngày đăng: 10/10/2019, 04:34 pm
Lượt xem: 301

Sinh viên theo học chuyên ngành MXD được đào tạo về thiết kế, chế tạo, quản lý hệ thống thiết bị Máy xây dựng, cơ khí và điện trong xây dựng, trong sản xuất công nghiệp. Sự phát triển của chuyên ngành luôn đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam và thế giới.
Quá trình đào tạo luôn gắn với thực tiễn và gắn với doanh nghiệp. Ngành kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Máy xây dựng luôn nhận được sự đồng hành của các cựu sinh viên, các doanh trong quá trình đào tạo như Công ty TNHH HaNoi VietNam, Công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam và một loạt các công ty khác như Công ty Minh Cường, Viện Cơ điện, MEC, SHM, ANDOOR, HP, AVC,... Nhờ sự hợp tác đó mà các Kỹ sự kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Máy xây dựng tốt nghiệp từ Đại học Xây dựng đã và đang phát huy rất tốt trong thực tế. Những hình ảnh dưới đây là hoạt động của sinh viên tại các cơ sở sản xuất, công trường trong quá trình đào tạo.
https://www.facebook.com/mayxaydungdhxd/

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved