THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021

  • THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021

Ngày đăng: 23/08/2020, 05:02 pm
Lượt xem: 308


KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-20211. Thời gian: 4 tuần, kể từ ngày 24/08/2020
2. Hình thức thực tập: Online (có thể kết hợp đi thực tế tùy theo tình hình diễn biến của Dịch bệnh)
3. Trong quá trình thực tập SV thực hiện báo cáo và GV hướng dẫn theo lớp online (bắt đầu tiết 10, thứ 3 hàng tuần, phòng 210H1) và lớp trên hệ thống CMS.
3. Các tài liệu liên quan gồm:
- Danh sách SV và phân nhóm thực tập: dot120201mx28128061kmd1dsdiemdan.pdf
- Quy định thực tập: 20200822quidinhthuctap.pdf
- Đề cương thực tập: 20200822decuongthuctap.pdf
- Quy định về trình bày báo cáo thục tập: 20200822quydinhvetrinhbaybaocaot.doc
4. SV cần trao đổi thêm thông tin về Thực tập TN liên hệ với
Thầy Nguyễn Văn Tịnh
sđt: 0389799598,
email: tinhnv@nuce.edu.vn.


Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved