Tổ chức lớp đồ án máy sản xuất VLXD - LOPNV2 - Hoc kỳ 2 (2019-2020)

  • Tổ chức lớp đồ án máy sản xuất VLXD - LOPNV2 - Hoc kỳ 2 (2019-2020)

Ngày đăng: 10/03/2020, 09:25 pm
Lượt xem: 277

SV lớp Đồ án Máy Sản xuất VLXD LOPNV2 - Kỳ 2 (2019-2020) theo danh sách dưới đây liên hệ với Thầy Nguyễn Tiến Dũng từ ngày 10/3 đến 13/3 qua Zalo (0977119987) hoặc Email (nguyentiendung.uce@gmail.com) để nhận nhiệm vụ ĐA môn học!
MSSV     Họ và tên         Lớp QL
59061 Lê Viết Đức 61VL2

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved