Trường Đại học Xây dựng thông báo kế hoạch xét tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2018

  • Trường Đại học Xây dựng thông báo kế hoạch xét tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2018

Ngày đăng: 17/08/2018, 01:48 pm
Lượt xem: 279

Trường Đại học Xây dựng thông báo kế hoạch xét tuyển đại học hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2018 ngành kỹ thuật Cơ khí chuyên ngành Máy xây dựng và các chuyên ngành khác, chi tiết xem
thongbaoxettuyennguyenvongbosung.pdf

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved