Update - Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình: Máy nâng chuyển (ngành VLXD); Cơ sở Thiết kế máy xây dựng; Máy nâng chuyển (ngành Máy xây dựng)

  • Update - Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình: Máy nâng chuyển (ngành VLXD); Cơ sở Thiết kế máy xây dựng; Máy nâng chuyển (ngành Máy xây dựng)

Ngày đăng: 30/05/2020, 04:55 pm
Lượt xem: 483

Lịch thi lớp bảo lưu điểm quá trình: Máy nâng chuyển (ngành VLXD);  Cơ sở Thiết kế máy xây dựng; Máy nâng chuyển (ngành Máy xây dựng)

1. Danh sách các lớp thi:

Môn học

280850

Máy nâng chuyển

281247

Cơ sở Thiết kế máy xây dựng

281275

Máy nâng chuyển

 

DQT

3

62. Lịch thi: Lịch thi 3 môn trên chia thành 2 đợt

- Đợt 1: 9h30 thứ 4 ngày 10/6/2020

- Đơt 2: 10h30 thứ 6 ngày 12/6/2020

Các em SV có thể tham dự thi 1 trong 2 đợt trên.

3. Địa điểm thi: P510A1- Bộ môn Máy xây dựng
GV phụ trách: Dương Trường Giang
ghi chú: Nếu thời gian thay đổi sẽ thông báo lại trên trang Web: mayxd.com

Tin tức khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved