Biểu mẫu cho TK ĐATN, nhận xét hướng dẫn, nhận xét sơ khảo

Ngày đăng: 08/02/2017, 12:08 pm

Các biểu mẫu phục vụ thiết kế tốt nghiệp:
- Nhiệm vụ TK tốt nghiệp;
- Nhận xét thầy hướng dẫn;
- Nhận xét thầy chấm sơ khảo;
-Câu hỏi phản biện.
Tải biểu mẫu tại đây:
bieumautktotnghiepphanbien2017.rar

Các dịch vụ khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved