CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ KỸ SƯ-NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

Ngày đăng: 18/08/2013, 10:49 am

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH MÁY XÂY DỰNG

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Tín chỉ

KQ

Học kỳ 1

1

100201

Môn trường và phát triển bền vững

2

2

240102

Thực hành hóa học đại cương

1

3

240131

Hóa học đại cương

2

4

390111

Đại số tuyến tính

3

5

390121

Giải tích 1

3

6

420101

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin (phần I)

2

7

430101

Giáo dục thể chất 1

(1)

8

440121

Ngoại ngữ 1

3

Học kỳ 2

9

010211

Cơ học cơ sở 1

3

10

250101

Vật lí 1

3

11

261260

Vật liệu cơ khí

3

12

300201

Hình họa

2

13

390141

Giải tích 2

4

14

430102

Giáo dục thể chất 2

(1)

15

440141

Ngoại ngữ 2

3

16

450101

Tin học đại cương

3

17

480101

Giáo dục quốc phòng 1, 2, 3, 4

(8)

Học kỳ 3

18

010212

Cơ học cơ sở 2

2

19

060221

Sức bền vật liệu 1

3

20

110201

Kỹ thuật nhiệt

2

21

250102

Vật lý 2

2

22

250103

Thực hành vật lí

1

23

300121

Vẽ kỹ thuật

2

24

380211

Pháp luật Việt Nam đại cương

2

25

420102

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Leenin (phần II)

3

26

430103

Giáo dục thể chất 3

(1)

Học kỳ 4

27

060222

Sức bền vật liệu 2

2

28

190211

Thủy lực Đại cương

3

29

261205

Nguyên lý máy

3

30

261253

Dung sai lắp ghép

2

31

270201

Kỹ thuật điện

3

32

301215

Vẽ kỹ thuật cơ khí

2

33

400101

Xác suất thống kê

2

34

410112

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

35

430104

Giáo dục thể chất 4

(1)

Học kỳ 5

36

020205

An toàn lao động

2

37

030211

Cơ học kết cấu 1

2

38

261201

Kỹ thuật gia công cơ khí

4

39

261202

Thực tập CN +TQ

4

40

261213

Chi tiết máy

4

41

261258

Đồ án chi tiết máy

1

42

270812

Kỹ thuật điện tử

2

43

281247

Cơ sở thiết kế MXD

3

44

430105

Giáo dục thể chất 5

(1)

45

492301

Ô tô máy kéo

4

Học kỳ 6

46

021233

Kỹ thuật thi công xây dựng

2

47

030212

Cơ học kết cấu 2

2

48

050211

Kết cấu thép 1

2

49

281153

Truyền động thủy khí

3

50

281275

Máy nâng chuyển

3

51

281276

Đồ án máy nâng chuyển

1

52

410113

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

3

53

440214

Ngoại ngữ chuyên ngành

2

Học kỳ 7

54

230211

Vật liệu xây dựng

3

55

271243

Điện tử công suất

3

56

281221

NC thực nghiệm máy XD

2

57

281226

Kết cấu thép máy XD

3

58

281233

Máy làm đất

3

59

281234

Đồ án Máy làm đất

1

60

281277

Đồ án kết cấu thép máy XD

1

61

360215

Kinh tế xây dựng 1

2

Học kỳ 8

62

271232

Điều khiển tự động

2

63

271246

Đồ án trang bị điện

1

64

271261

Trang bị điện

3

65

281204

Máy sản xuất VLXD

3

66

281205

Đồ án máy sản xuất VLXD

1

67

281244

Máy và thiết bị chuyên dùng

2

68

281245

Tin học ứng dụng

2

69

361201

Kinh tế xây dựng 2

2

70

492302

Khai thác máy xây dựng

3

Học kỳ 9

71

491280

Thực tập cán bộ kỹ thuật

4

72

491281

Đồ án tốt nghiệp

10

 

Tải File : Tại Đây

Các dịch vụ khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved