Hướng dẫn trình bày thuyết minh và bản vẽ ĐATN dựa trên file mẫu

Ngày đăng: 01/11/2017, 11:04 am

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THUYẾT MINH VÀ BẢN VẼ ĐATN THEO QUY ĐỊNH

Sinh viên phải trình bày thuyết minh và bản vẽ ĐATN theo quy định của Bộ môn Máy xây dựng. Video dưới đây hướng dẫn cách trình bày thuyết minh và bản vẽ ĐATN dựa trên file mẫu có sẵn đã được trình bày theo quy định của Bộ môn.
Các biểu mẫu gồm: Quy định trình bày ĐATN; File mẫu thuyết minh ĐATN; File mẫu khung tên bản vẽ có thể download tại http://mayxd.com/dich-vu/quy-dinh-trinh-bay-do-an-tot-nghiep.html

Link video trình bày thuyết minh: https://youtu.be/oUH6Sa7PtZY
Linh video trình bày bản vẽ: https://youtu.be/PZ0fBPS5-64

Các dịch vụ khác
Copyright 2012 mayxd.com. All Rights Reserved