Giới thiệu

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

Bộ môn Máy xây dựng là Bộ môn chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Máy xây dựng và tham gia giảng dạy cho các chuyên ngành khác liên quan của trường Đại học Xây dựng. Ngành Kỹ thuật cơ khí chuyên ngành Máy xây dựng đào tạo từ năm 1960.

- Xem chi tiết -
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved