Danh sách cán bộ

Tin tức

Lượt truy cập

  • Đang xem
  • Hôm nay 217
  • Tổng lượt truy cập 1,980,226
Ngày đăng: 17/08/2013, 03:16 pm
Lượt xem: 11050

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

STT

Họ tên

E-mail

Ghi chú

1

PGS.TS. Phạm Quang Dũng

dungpq234@gmail.com

Nguyên Trưởng Bộ môn MXD, nguyên Phó Hiệu trưởng

2

PGS.TS. Vũ Liêm Chính

vlchinh@hotmail.com

Nguyên Phó Hiệu trưởng

3

GS.TS. Trần Văn Tuấn

tranvantuandhxd@yahoo.com

Nguyên Trưởng phòng KHCN và nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo

4

PGS.TS. Nguyễn Thiệu Xuân

xuannt@nuce.edu.vn

Nguyên TP NC thực nghiệm cơ khí

5

PGS.TS. Lưu Đức Thạch

luuducthach@gmail.com

Trưởng Khoa Cơ khí xây dựng

6

GVC.ThS. Hoa Văn Ngũ

vannghoa@yahoo.com

Đã nghỉ hưu - hiện không công tác tại BM

7

GVC.ThS. Nguyễn Duy Thái

duythai1258@gmail.com

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

8

GVC.TS. Dương Trường Giang

giangdt@nuce.edu.vn; giang2677@gmail.com

Trưởng bộ môn MXD, Viện trưởng Viện KH&CN Cơ điện XD

9

GV.TS. Cao Thành Dũng

caothanhdung@gmail.com

Phó khoa Cơ khí XD

10

GV.ThS. Nguyễn Tiến Nam

nammxd@gmail.com

TP NC thực nghiệm cơ khí

11

GV.TS. Nguyễn Văn Tịnh

tinhnv@nuce.edu.vn

Phó trưởng BM Máy xây dựng

12

GV.ThS. Hà Thẩm Phán

hathamphan@gmail.com

Đang làm NCS tại Nhật Bản

13

GV.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung.uce@gmail.com

Nguyên Bí thư Liên chi Đoàn khoa Cơ khí XD

14

GV.ThS. Vũ Anh Tuấn

tuanvtr@gmail.com

Nghiên cứu sinh

Bài viết khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved