Danh sách cán bộ

Ngày đăng: 17/08/2013, 03:16 pm
Lượt xem: 12893

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

STT

Họ tên

E-mail

Ghi chú

1

PGS.TS. Phạm Quang Dũng

dungpq@huce.edu.vn

Nguyên Trưởng Bộ môn MXD, nguyên Phó Hiệu trưởng

2

PGS.TS. Vũ Liêm Chính

chinhvl@huce.edu.vn

Nguyên Phó Hiệu trưởng, CB thỉnh giảng

3

GS.TS. Trần Văn Tuấn

tuantv@huce.edu.vn

Nguyên Trưởng phòng KHCN và nguyên Phó Trưởng phòng Đào tạo

4

PGS.TS. Nguyễn Thiệu Xuân

xuannt@huce.edu.vn

Nguyên trưởng phòng thực nghiệm - đã nghỉ hưu 10/2021, CB thỉnh giảng
5 PGS.TS. Lưu Đức Thạch thachld@huce.edu.vn

Trưởng Khoa Cơ khí xây dựng

6

GVC.ThS. Hoa Văn Ngũ

vannghoa@yahoo.com

Đã nghỉ hưu - hiện không công tác tại BM

7

GVC.ThS. Nguyễn Duy Thái

thaild@huce.edu.vn

Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

8

GVC.TS. Dương Trường Giang

giangdt@huce.edu.vn

Trưởng bộ môn MXD, Viện trưởng Viện KH&CN Cơ điện XD

9

GV.TS. Cao Thành Dũng

dungct2@huce.edu.vn

Phó khoa Cơ khí XD

10

GV.ThS. Nguyễn Tiến Nam

namnt1@huce.edu.vn

TP NC thực nghiệm cơ khí

11

GV.TS. Nguyễn Văn Tịnh

tinhnv@huce.edu.vn

Phó trưởng BM Máy xây dựng

12

TS. Hà Thẩm Phán

hathamphan@gmail.com

Update

13

NCS.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

dungnt3@huce.edu.vn

NCS tại Nhật Bản

14

NCS.ThS. Vũ Anh Tuấn

tuanva3@huce.edu.vn

Nghiên cứu sinh

Bài viết khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved