Kỷ yếu bộ môn

Ngày đăng: 17/08/2013, 03:16 pm
Lượt xem: 9286

KỶ YẾU BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

1

Họ và tên:                   Đặng Quốc Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:08/03/1933

Quê quán: Hành Thiện – Xuân Trường – Nam Định

Quá trình công tác:

-          8/1958 về công tác tại trường Đại học Bách Khoa.

-          1966 làm Trưởng bộ môn và Trưởng Khoa Máy xây dựng.

-          1969 đi nghiên cứu sinh ở Rumani.

-          1974 về công tác tại Khoa Máy xây dựng.

-          1975 chuyển công tác sang Vụ Đại học.

 

 

 

 

2

Họ và Tên : Nguyễn Quán Thăng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1948

Quê quán : Hồng Đức – Ninh Giang – Hải Dương

Trú quán: 34/282 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội

Quá trình công tác:

-          10/1970 đến 6/1978 – Bộ môn Máy xây dựng

 

 

 

3

Họ và Tên : Đoàn Tài Ngọ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/04/1943

Quê quán : Hải Phòng

Quá trình công tác:

-          Từ ngày thành lập Bộ môn đến năm 2001.

-          Trưởng Bộ môn Máy Xây dựng (thời kỳ Phúc Xá – Hiệu trưởng Phạm Ngọc Đăng).

-          Phó chủ nhiệm Khoa Cơ khí Xây dựng.

-          Chủ tịch Công đoàn Khoa.

Giáo trình: Máy và thiết bị Sản xuất Vật liệu Xây dựng

 

4

Họ và Tên : Lưu Phong Niên

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1943

Quê quán : Việt Trì – Phú Thọ

Quá trình công tác:

-          1968 - 2003: Công tác tại bộ môn Máy Xây dựng.

-          Bí thư liên chi đoàn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi bộ, phó bí thư Đảng ủy khoa Cơ khí Xây dựng.

-          Trợ lý NCKH, trợ lý tuyên huấn, Phó chủ nhiệm bộ môn Máy xây dựng.

-          Phó chủ nhiệm khoa Cơ khí Xây dựng.

 

 

 

 

5

Họ và tên:                         Trương Minh Vệ

Quá trình công tác:

-          Từ ngày thành lập Bộ môn đến năm 1971

-          Trưởng bộ môn Máy xây dựng 1969-1971

-          Từ 1972: Đi nghiên cứu sinh sau đó chuyển về Đại học Bách khoa TP HCM, nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TP HCM, Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia

(Đang cập nhật)

 

6

Họ và tên:                         Hoàng Công Khương

Quá trình công tác:

-          Từ ngày thành lập Bộ môn đến năm 1982

-          Trưởng bộ môn Máy xây dựng 1972-1982 sau đó chuyển về Đại học Bách khoa TP HCM

(Đang cập nhật)

 

7

Họ và tên:                         Cao Thiệu Tường

(Đang cập nhật)

 

8

Họ và tên:                         Nguyễn Thanh Mai

(Đang cập nhật)

 

9

Họ và tên:                         Phạm Hữu Đỗng

Ngày, tháng, năm sinh: 03/03/1943

Quê quán: Trung Kính Hạ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

Quá trình công tác:

-          1968 - 2003: GVC Bộ môn Máy xây dựng.

-          Phó Bộ môn Máy xây dựng, Phó khoa cơ khí xây dựng, Giám đốc trung tâm cơ điện xây dựng, Bí thư LCĐ thanh niên, Thư ký công đoàn khoa, Bí thư chi bộ cán bộ, Bí thư liên chi Đảng bộ khoa, Bí thư Đảng bộ khoa Cơ khí.

Khen thưởng:

-          Huy chương kháng chiến chống mỹ hạng nhất, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Bằng lao động sáng tạo, Bằng sáng chế độc quyền số 067 (đồng tác giả), Huy chương vàng thiết bị nấu bi tum (đồng tác giả).

 

10

Họ và tên:                         Nguyễn Văn Hùng

Quá trình công tác:

-          Từ ngày thành lập Bộ môn đến khi nghỉ hưu

-          Trưởng bộ môn Máy xây dựng 1990-1998

-          Năm 2017 mất do lâm bệnh hiểm nghèo

 

11

Họ và tên:                         Đào Duy Thanh

Quá trình công tác:

-          1974-1981: GVC Bộ môn Máy xây dựng (K19).

-          Chuyển công tác năm 1981

(Đang cập nhật)

 

12

Họ và tên:                         Nguyễn Đức Hòa

(Đang cập nhật)

 

13

Họ và tên:                         Nguyễn Tiến Đậu

Năm sinh: 1938
Quê quán:
Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Quá trình công tác:
-1968-1989 : GVC Bộ môn Máy xây dựng - Đại học xây dựng
- 8/1989 : Mất do lâm bệnh hiểm nghèo

 

14

Họ và tên:                         Trần Ngọc Châu

Quá trình công tác:

-          Thời kỳ đầu công tác tại bộ môn Máy xây dựng, Đại học Xây dựng sau đó chuyển công tác và hiện đang làm Giám đốc công ty xuất nhập khẩu xăng dầu

(Đang cập nhật)

 

15

Họ và tên:                         Nguyễn Ngọc Tín

Quá trình công tác:

-          Thời kỳ đầu công tác tại bộ môn Máy xây dựng, Đại học Xây dựng sau đó chuyển công tác và hiện đang làm Giám đốc công ty TNHH Thiết bị Cơ điện Xây dựng

 

 

16

Họ và tên:                         Công Đức Ngọc

(Đang cập nhật)

 

17

Họ và tên:                         Phan Sỹ Linh

(Đang cập nhật)

 

18

Họ và tên:                         Đặng Anh Tuấn

(Đang cập nhật)

 

19

Họ và tên:                         Ngô Tạo Quang

(Đang cập nhật)

 

20

Họ và tên:                         Trần Huy Sơn

(Đang cập nhật)

 

21

Họ và tên:                         Trần Trường Sinh

(Đang cập nhật)

 

22

Họ và tên:                         Vũ Văn Huệ

Quá trình công tác:

-          Thời kỳ đầu công tác tại bộ môn Máy xây dựng, Đại học Xây dựng sau đó chuyển công tác về văn phòng chính phủ

 

 

23

Họ và tên:                       Vũ Liêm Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1946

Quê quán: Đồng Khê – Lương Điền – Hải Dương

Quá trình công tác:

-          4/1969 - 1990: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Cơ sở cơ khí.

-          1990 - 2011: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

-           Bí thư Liên chi Đoàn 1971 – 1975.

-           Bí thư Đoàn Trường 1075 – 1979.

-           Trưởng bộ môn Cơ sở cơ khí 1986 – 1990.

-           Phó chủ nhiệm khoa 1986 – 1989.

-           Chủ nhiệm khoa 1990 – 1998.

-           Phó hiệu trưởng 1994 – 1998.

-           Trưởng Bộ môn Máy xây dựng 1996 – 2000.

-           Giám đốc Viện KHCN Cơ điện Xây dựng 2009 - 2011.

 

24

Họ và tên:                        Hoa Văn Ngũ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1954

Quê quán: Hưng Nhân – Hưng Nguyên – Nghệ An

Quá trình công tác:

-          1977 - 1982: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Cơ điện.

-          1982 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

 

25

Họ và tên:                        Trần Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 18/04/1955

Quê quán: Đông Trạch – Ngũ Hiệp  - Thanh Trì – Hà Nội.

Quá trình công tác:

-          1978-1987 : Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy Xây dựng.

-          1987-1990: Nghiên cứu sinh tại MUCU, Liên xô.

-          1991 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy Xây dựng.

-          1991-1995: Trợ lý giáo vụ khoa.

-          1996- 2000: Phó Trưởng phòng Đào tạo.

-          2001- 2010: Trưởng phòng Khoa học công nghệ.

 

26

Họ và tên:                         Phạm Quang Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 23/04/1960

Quê quán: Đông Thọ - Đông Hưng - Thái Bình

Quá trình công tác:

-          4/1984 - 11/1990: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

-          11/1990 - 9/1994: Nghiên cứu sinh tại bộ môn MXD trường Đại học Xây dựng Kiev - Ucraina.

-          10/1994 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

-          1999 - 2004: Phó trưởng bộ môn Máy xây dựng.

-          2004 - 2009: Trưởng bộ môn Máy xây dựng.

-          10/2009 - 2/2010: Trưởng Khoa Cơ khí Xây dựng, Trưởng Bộ môn Máy xây dựng.

-          2/2010 đến 2/2020: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng, trưởng Bộ môn Máy xây dựng.

 

27

Họ và tên:                         Nguyễn Duy Thái

Ngày, tháng, năm sinh: 05/01/1962

Quê quán: Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh

Quá trình công tác:

-          Từ 01/05/1986 là cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

-          Từ 2012- 2015: Chủ tịch Công đoàn khoa Cơ khí XD, Trưởng ban thanh tra nhân dân.
- Từ 2015 tới nay: trưởng phòng thanh tra pháp chế

 

28

Họ và tên:                         Lưu Đức Thạch

Ngày, tháng, năm sinh: 21/08/1963

Quê quán: Thành phố Thanh Hóa

Quá trình công tác:

-  1986 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

-   2004-2015: Phó bộ môn Máy xây dựng.
-   4/2015 đến nay: Trưởng Khoa Cơ khí Xây dựng

 

29

Họ và tên:                         Dương Trường Giang

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1977

Quê quán: Dương Nội – Hà Đông – Hà Tây cũ

Quá trình công tác:

- Từ 2002 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

- Từ 2013 đến nay: Viện trưởng Viện KH&CN Cơ điện XD
- Từ T5/2015 đến 2/2020: Phó trưởng Bộ môn Máy Xây dựng,Viện trưởng Viện KH&CN Cơ điện XD
- Từ 2/2020 đến nay: Trưởng Bộ môn Máy Xây dựng,Viện trưởng Viện KH&CN Cơ điện XD

 

30

Họ và tên:                         Cao Thành Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 16/05/1980

Quê quán: Đa Tiện – Xuân Lâm – Thuận Thành – Bắc Ninh.

Quá trình công tác:

- Từ 01/04/2006 đến 10/2014: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

- Từ 10/2014 đến 12/2018: NCS tại Cộng hòa liên bang Đức                                        - Từ 5/2019 đến nay: phó khoa Cơ khí xây dựng

 

31

Họ và tên:                         Nguyễn Tiến Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05/07/1982

Quê quán: Hải Lựu – Sông Lô – Vĩnh Phúc.

Quá trình công tác:

-  Từ 04/2008 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.
- Từ 09/2014 đến 18/6/2015: Q. Trưởng Phòng Nghiên cứu thực nghiệm Cơ khí.
- Từ 18/6/2015 đến nay: Trưởng Phòng Nghiên cứu thực nghiệm Cơ khí.

 

32

Họ và tên:                         Nguyễn Văn Tịnh

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1983

Quê quán: Bạch Thượng – Duy Tiên – Hà Nam

Quá trình công tác:

- Từ 04/2008 đến 10/2014: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.
- Từ 10/2014 đến 5/2020: NCS tại Cộng hòa liên bang Đức;                                          - Từ 2/2020 đến nay: phó Trưởng Bộ môn Máy Xây dựng

 

33

Họ và tên:                         Nguyễn Tiến Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1987

Quê quán: Viên Sơn – Sơn Tây – Hà Nội

Quá trình công tác:

-  Từ 11/2010 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

 

34

Họ và tên:                         Hà Thẩm Phán

Ngày, tháng, năm sinh: 24/06/1987

Quê quán: Long Xuyên – Phúc Thọ – Hà Nội

Quá trình công tác:

-  Từ 11/2010 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng;                                  - Từ 9/2018 tới nay: NCS tại Nhật Bản

 

35

Họ và tên:                         Vũ Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1988

Quê quán: Yên Bài - Tự Lập - Mê Linh - Hà Nội

Quá trình công tác:

-  1/8/2011 đến 1/8/2012: Cán bộ tập sự Bộ môn Máy xây dựng
-  1/8/2012 đến nay: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy xây dựng.

Bài viết khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved