Lịch sử thành lập

Ngày đăng: 17/08/2013, 03:16 pm
Lượt xem: 8175

LỊCH SỬ THÀNH LẬP BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

Ngành Máy xây dựng được đào tạo từ năm 1960 (Khóa 5) với số lượng khoảng 50 kỹ sư, sau khi dừng đào tạo 2 khóa, đến Khóa 8, Khóa 9 lại được tiếp tục đào tạo và học chung với các chuyên ngành Máy mỏ, máy dệt những năm đầu và sau đó học chung với các lớp ô tô máy kéo thuộc Khoa Cơ khí – luyện kim, Đại học Bách khoa, do vậy chưa hình thành Bộ môn chuyên ngành.

Tháng 8-1966 Trường Đại học Xây dựng được tách ra từ Đại học Bách khoa, theo đó ngành Máy xây dựng được đưa về trường Đại học Xây dựng thuộc Khoa Thủy lợi Cảng và do đó hình thành nhóm cán bộ giảng dạy chuyên ngành gồm một số thầy như Thầy Đặng Quốc Sơn, Thầy Trương Minh Vệ, Thầy Hoàng Công Khương,… do Thầy Đặng Quốc Sơn là Trưởng Bộ môn.

Do sự phát triển chung, năm 1967 Khoa Máy xây dựng được thành lập với các bộ môn: Cơ sở cơ khí, nhiệt kỹ thuật, điện kỹ thuật và bộ môn Máy xây dựng do Thầy Nguyễn Lân làm trưởng Bộ môn, giảng dạy tại nơi sơ tán Gia Lương – Hà Bắc (nay là Lương Tài – Bắc Ninh).

Có thể phân sơ bộ các giai đoạn hình thành và phát triển bộ môn Máy xây dựng như sau:

Giai đoạn 1968-1972:

Là giai đoạn mới thành lập – Giảng dạy tại Gia Lương – Hà Bắc, Bộ môn gồm:

1- Thầy Đặng Quốc Sơn (Trưởng bộ môn từ 1966-1969); 2- Thầy Nguyễn Lân; 3- Thầy Trương Minh Vệ (Trưởng bộ môn 1969-1972); 4- Thầy Đoàn Tài Ngọ; 5- Thầy Nguyễn Tiến Dậu; 6- Thầy Nguyễn Văn Hùng; 7- Thầy Phạm Hữu Đỗng; 8- Thầy Trần Văn Sơn; 9- Thầy Cao Thiệu Tường; 10- Thầy Lưu Phong Niên; 11- Thầy Đặng Thế Hiển; 12- Thầy Nguyễn Quán Thăng; 13- Thầy Hoàng Công Khương (Trưởng bộ môn 1972-1982).

Giai đoạn 1972-1982:

Giảng dạy tạy Hương Canh – Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc)

Trong giai đoạn này ngành Máy xây dựng được phát triển khá mạnh, do đó lực lượng cán bộ giảng dạy cũng có biến đổi nhất định, một số thầy được điều động làm nhiệm vụ mới đồng thời một số thầy mới được bổ xung:

1- Thầy Trương Quốc Thành ; 2- Thầy Đào Duy Thanh, chuyển công tác 1981; 3- Thầy Trần Ngọc Thân; 4- Thầy Nguyễn Ngọc Tín; 5- Thầy Nguyễn Kiếm Anh; 6- Thầy Phan Sỹ Linh; 7- Thầy Công Đức Ngọc.

Trưởng bộ môn giai đoạn này là Thầy Trương Minh Vệ (1969-1972) và sau đó là thầy Hoàng Công Khương (1972-1982).

Giai đoạn 1982-1990:

Đây là giai đoạn trường chuyển từ Hương Canh về Hà Nội, trong đó Khoa Máy xây dựng có trụ sở tại Phường Phúc Xá – Ba Đình – Hà Nội. Đặc điểm của giai đoạn này là có sự biến đổi nhiều về nhân sự do có sự kết hợp 3 bộ môn: Bộ môn Máy xây dựng, bộ môn Máy thi công (dạy môn học Máy xây dựng cho toàn trường) và nhóm các thầy dạy Máy thi công ở trường vừa học vừa làm cũng như thầy dạy Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng thuộc Khoa vật liệu xây dựng chuyển sang.

Lực lượng cán bộ giảng dạy do bộ môn phụ trách gồm:

1-Thầy Đoàn Tài Ngọ: Trưởng bộ môn từ 1982-1986; 2- Thầy Đặng Thế Hiển: Trưởng bộ môn từ 1986-1990; 3- Thầy Nguyễn Văn Hùng: Trưởng bộ môn 1990-1998; 4- Thầy Phạm Hữu Đỗng; 5- Thầy Lưu Phong Niên; 6- Thầy Trương Quốc Thành; 7- Thầy Nguyễn Duy Thái; 8- Thầy Nguyễn Kiếm Anh; 9- Thầy Phan Văn Thảo; 10- Thầy Hoa Văn Ngũ; 11- Thầy Trần Văn Tuấn; 12- Thầy Lưu Bá Thuận; 13- Thầy Đặng Anh Tuấn; 14- Thầy Nguyễn Tiến Dậu; 15- Thầy Nguyễn Thiệu Xuân; 16- Thầy Nguyễn Ngọc Tín; 17- Thầy Vũ Liêm Chính: Trưởng bộ môn 2000-2004; 18- Cô Nguyễn Thanh Mai; 19- Cô Vũ Thị Hạnh; 20- Thầy Vũ Văn Huệ; 21- Thầy Phạm Quang Dũng: Trưởng bộ môn 2004 đến nay; 22- Thầy Lưu Đức Thạch; 23- Thầy Nguyễn Đức Hòa.

Giai đoạn 1990-2007:

Ở giai đoạn này, do một số Thầy, Cô lớn tuổi nghỉ hưu, bộ môn đã bổ sung lực lượng cán bộ giảng dạy trẻ gồm các thầy là: 1- Thầy Dương Trường Giang; 2- Thầy Trần Đức Hiếu; 3- Lê Hồng Quân; 4- Thầy Cao Thành Dũng.

Giai đoạn 2007 đến nay:

Do nhu cầu đào tạo năm 2007 bộ môn Máy xây dựng được tách thành 2 bộ môn: Máy xây dựng và Cơ giới hóa xây dựng.
Theo đó bộ môn Máy xây dựng còn lại số lượng cán bộ giảng dạy như sau:

1- Thầy Phạm Quang Dũng; 2- Thầy Lưu Đức Thạch; 3- Thầy Hoa Văn Ngũ (nghỉ hưu từ 2014); 4- Thầy Trần Văn Tuấn; 5- Thầy Nguyễn Thiệu Xuân; 6- Thầy Nguyễn Duy Thái; 7- Thầy Vũ Liêm Chính (nghỉ hưu từ 2012); 8- Thầy Dương Trường Giang; 9- Thầy Cao Thành Dũng và bổ sung các thầy mới là: 10- Thầy Nguyễn Tiến Nam ; 11- Thầy Nguyễn Văn Tịnh; 12- Thầy Hà Thẩm Phán; 13- Thầy Nguyễn Tiến Dũng; 14- Thầy Vũ Anh Tuấn.
Lãnh đạo Bộ môn hiện nay:
PGS.TS.Phạm Quang Dũng - Trưởng Bộ môn, phó hiệu trưởng
GV.TS. Dương Trường Giang - Phó trưởng Bộ môn

Các môn học Bộ môn đang giảng dạy hệ đại học:

1- Cơ sở thiết kế máy xây dựng

2- Máy nâng chuyển

3- Đồ án Máy nâng chuyển

4- Máy làm đất

5- Đồ án Máy làm đất

6- Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện Xây dựng

7- Đồ án Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện Xây dựng

8- Kết cấu thép Máy xây dựng

9- Đồ án kết cấu thép Máy xây dựng

10- Truyền động thủy khí

11- Máy và thiết bị chuyên dùng

12- Tin học ứng dụng

13- Nghiên cứu thực nghiệm Máy xây dựng

14- Máy xây dựng đại cương (dạy cho các khối ngành XD công trình và kinh tế XD )

15- Máy nâng chuyển (dạy cho ngành công nghệ VLXD)

16- Máy sản xuất vật liệu xây dựng (dạy cho ngành công nghệ VLXD)

17- Đồ án Máy sản xuất vật liệu xây dựng (dạy cho ngành công nghệ VLXD)

18- Thực tập cán bộ kỹ thuật + Thăm quan;

19- Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp.

Các môn học đang giảng dạy hệ sau đại học:

1- Máy và thiết bị làm đất

2- Các tổ hợp thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng

3- Động lực học Máy xây dựng

4- Máy rung trong xây dựng

5- Máy và thiết bị chuyên dùng trong xây dựng

6- Máy và thiết bị tạo hình cấu kiện xây dựng
7- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

8- Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật

9- Luận án Tiến sĩ kỹ thuật

Các chuyên đề đang giảng dạy:

1- Tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình công nghiệp;

2- Thang máy:  Cấu tạo- Tính toán và Lắp đặt;

3- Thiết kế Máy trục;

4- Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng an toàn thiết bị nâng phục vụ thi công nhà cao tầng; quản lý và sử dụng thang máy trong nhà cao tầng.

Một số giáo trình do các thành viên bộ môn đã biên soạn

STT

Tên giáo trình

Tên tác giả

1

Cơ sở thiết kế Máy Xây dựng

Vũ Liêm Chính; Phạm Quang Dũng; Trương Quốc Thành

2

Máy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành; Phạm Quang Dũng

3

Máy làm đất

Phạm Hữu Đỗng;Hoa Văn Ngũ;Lưu Bá Thuận

4

Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện Xây dựng

Đoàn Tài Ngọ (chủ biên); Nguyễn Thiệu Xuân; Trần Văn Tuấn; Nguyễn Thị Thanh Mai; Nguyễn Kiếm Anh

5

Hướng dẫn đồ án môn học Máy làm đất

Hoa Văn Ngũ; Lưu Bá Thuận

6

Máy - thiết bị và hệ thống nghiền mịn

Vũ Liêm Chính; Đỗ Quốc Quang; Cao Văn Mô

7

Máy xây dựng

Nguyễn Văn Hùng (chủ biên), Phạm Quang Dũng , Nguyễn Thị Mai

8

Khai thác máy xây dựng

Trần Văn Tuấn; Nguyễn Văn Hùng; Nguyễn Hoài Nam

9

Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

Trần Văn Tuấn

10

Máy Xây dựng- Phần bài tập

Phạm Quang Dũng, Nguyễn Văn Hùng, Lưu Bá Thuận,

11

Giáo trình Động lực học Máy xây dựng

Vũ Liêm Chính (Chủ biên), Phan Nguyên Di (Biên dịch)

12

Thang máy - Cấu tạo, lựa chọn, lắp đặt và sử dụng

Vũ Liêm Chính, Phạm Quang Dũng, Hoa Văn Ngũ

13

Sổ tay máy xây dựng

Vũ Liêm Chính, Đỗ Xuân Đinh, Nguyễn Văn Hùng, Hoa Văn Ngũ, Trương Quốc Thành, Trần Văn Tuấn

14

Nghiên cứu thực nghiệm Máy xây dựng

Nguyễn Thiệu Xuân

15 Thang máy và thang cuốn Hoa Văn Ngũ, Phạm Dung Dũng, Vũ Liêm Chính
16 Hướng dẫn thuyết minh tính toán đồ án môn học máy và thiết bị nâng Dương Trường Giang

Những thành tích bộ môn đã đạt được:

- Trong giảng dạy: Từ khi thành lập (1967) đến nay, Bộ môn đã đào tạo được 45 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường (từ khóa 8 đến khóa 53) và đang có 5 khóa hiện đang đào tạo tại trường (từ khóa 53 đến khóa 57). Tham gia giảng dạy và hướng dẫn nhiều luận văn cho học viên cao học ngành Máy và Thiết bị Xây dựng- Nâng chuyển và Luận án Tiến sỹ cho nghiên cứu sinh ngành Máy và Thiết bị Xây dựng. Đọc và chấm phản biện cho nhiều chuyên đề và luận án Tiến sĩ.

- Trong nghiên cứu khoa học: Có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được bảo vệ thành công, trong đó có nhiều đề tài đạt kết quả xuất sắc và được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Hiện Bộ môn đang chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Bộ 2 năm 2013-2014; 01 đề tài cấp Sở khoa học và công nghệ Hà Nội 2 năm 2013-2014; 01 dự án cấp Sở khoa học và công nghệ Hà Nội 2 năm 2013-2014.

- Tham gia phục vụ sản xuất: Cán bộ trong bộ môn đã và đang chủ trì nhiều hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ xây dựng, công nghệ chế tạo máy móc thiết bị xây dựng và phục vụ đời sống dân sinh.
- Bộ môn trở thành nơi đào tạo Cán bộ cho cả nước nói chung và ngành Máy xây dựng nói riêng, nhiều Thầy và kỹ sư Máy xây dựng đã trưởng thành thí dụ như: Trương Minh Vệ (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh); Vũ Liêm Chính (Phó Hiệu trưởng ĐHXD); Phạm Quang Dũng (Hiệu phó trường ĐHXD); Cao Thiệu Tường (Phó Tổng Giám đốc Công ty Da Giày Hải Phòng); Long Thanh Tòng (Thứ trưởng Bộ Xây dựng); Vũ Tiến Phúc (Vụ trưởng Vụ Ngoại giao); Nguyễn Minh Quang (Đại biểu Quốc Hội khóa XIII - Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty đầu tư và Phát triển Hạ tầng đô thị); Hoàng Vĩnh Toàn (Phó vụ trưởng, Trưởng đại diện văn phòng Bộ xây dựng - Khu vực phía Nam); Nguyễn Ngọc Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Hải Phòng); Hồ Anh Tuấn (Trưởng Ban quản lý Dự án khu công nghiệp Vũng Áng - Kỳ Anh - Hà Tĩnh); Trần Ngọc Châu (Công ty TNHH Thương mại xăng dầu Ngọc Châu Phát); Bùi Tiến Hùng (Phó Tổng Giám đốc Vihajico), Nguyễn Minh Quang (Đại biểu Quốc Hội khóa XIII - Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty đầu tư và Phát triển Hạ tầng đô thị), Cao Văn Hà (Giám đốc Sở xây dựng Tỉnh Bắc Giang); Phạm Quang Cự (Lữ Đoàn Phó - Lữ Đoàn Bộ Công Binh),..

- Từ khi thành lập đến nay, bộ môn Máy xây dựng đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua các cấp, như Bằng Khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng năm 2007), tập thể lao động xuất sắc (Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng năm 2012) và nhiều giấy khen các cấp,... Hầu hết các thành viên trong bộ môn hàng năm đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Lao động Tiên tiến và đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp.

 

-----------------------------

Bài viết khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved