Bộ môn Máy xây dựng thông báo kế hoạch học bảo lưu điểm quá trình kỳ 2 năm học 2020 – 2021

  • Bộ môn Máy xây dựng thông báo kế hoạch học bảo lưu điểm quá trình kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: 29/03/2021, 08:38 am
Lượt xem: 264

BỘ MÔN MÁY XÂY DỰNG

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC BẢO LƯU ĐIỂM QUÁ TRÌNH KỲ 2 NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn học

Lớp

Giảng viên

Ghi chú

280211

Máy xây dựng (145sv)

DQT

Nguyễn Tiến Nam (CT),

Phạm Quang Dũng

Kế hoạch phụ đạo trên lớp sẽ thông báo sau, giải đáp 9h thứ 2  hàng tuần

Liên hệ số diện thoại 0983351182

280850

Máy nâng chuyển (VLXD)

DQT

Nguyễn Văn Tịnh

 

Theo lịch trực BM trong tuần: 15h thứ 2 hàng tuần

280850

Truyền động thủy khí

DQT

281204

Máy sản xuất vật liệu xây dựng (MXD)

DQT

Trần Văn Tuấn

Theo lịch trực BM trong tuần đã ĐK, 9h sáng thứ 4 hàng tuần

281221

Nghiên cứu thực nghiệm MXD

DQT

Nguyễn Thiệu Xuân

Theo lịch trực BM trong tuần  ĐK, 15h chiều thứ 6 hàng tuần

281226

Kết cấu thép máy xây dựng

DQT

Nguyễn Duy Thái

Liên hệ: 0903429264

281247

Cơ sở Thiết kế máy xây dựng

DQT

Dương Trường Giang

Theo lịch trực BM trong tuần: 9h sáng thứ 6 hàng tuần

281275

Máy nâng chuyển (MXD)

DQT

Ghi chú: Lịch phụ đạo theo lịch trực BM trong tuần tại văn phòng BM phòng 510 nhà A1 (theo kế hoạch nhà trường từ 29/3/21).

Bộ môn Máy xây dựng

Tin tức khác
Copyright 2012 /mayxd.com. All Rights Reserved